DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 338, 340, 341, 342, 346, 378, 385, 395, 396, 451, 455. Drukuj Email
z dnia: 2015-03-01
Nazwa zadania Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 338, 340, 341, 342, 346, 378, 385, 395, 396, 451, 455.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.54.2015
Termin składania ofert 2015-03-06 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katartzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1_54_2015_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_54_2015_specyfikacje

1_54_2015_lokalizacja nasadze

1_54_2015_odpowiedzi na pytania

 

1_54_2015_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_54_2015_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037