DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzedaż drewna Drukuj Email
z dnia: 2015-02-20
Nazwa zadania Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. - zadanie 3
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-03-11 Po Terminie
Typ postępowania licytacja
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki
Tel./Fax 71 39 17 199/195
Załączniki

ogloszenie

umowa projekt

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :