DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki" oraz konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu "Budowa obejścia ul. Kamienickiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382", wykonanie materiałów promocyjnych. CPV 79.95.20.00-2 Drukuj Email
z dnia: 2015-02-09
Nazwa zadania Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki" oraz konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu "Budowa obejścia ul. Kamienickiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382", wykonanie materiałów promocyjnych. CPV 79.95.20.00-2
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.45.2015
Termin składania ofert 2015-02-16 09:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Magdalena Stachera
Tel./Fax 71/3917233, 71/3917234, 71/3917110
Załączniki

 

pytania i odpowiedzi 12 02 2015

 

 

2721-45-2014-zapytanie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037