DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 01.03.2015-28.02.2016. Drukuj Email
z dnia: 2015-01-19
Nazwa zadania Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 01.03.2015-28.02.2016.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.2.2015
Termin składania ofert 2015-01-26 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1_2_2015_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej wraz z zalacznikami

1_2_2015_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_2_2015_zalacznik nr 1 do zaproszenia do zlozenia propozycji cenowej - opis przedmiotu zamowienia

1_2_2015_zalacznik nr 2 do zaproszenia do zlozenia propozycji cenowej - propozycja cenowa

1_2_2015_zalacznik do propozycji cenowej - formularz cenowy

1_2_2015_zalacznik nr 3 do zaproszenia do zlozenia propozycji cenowej - istotne postanowienia do zawieranej umowy

1_2_2015_informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037