DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie artykułu promocyjnego dot. projektu nr RPDS.03.01.00-02-004/10 „Budowa małej obwodnicy Świdnicy” i opublikowanie w prasie regionalnej. CPV 79970000-4 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-28
Nazwa zadania Opracowanie artykułu promocyjnego dot. projektu nr RPDS.03.01.00-02-004/10 „Budowa małej obwodnicy Świdnicy” i opublikowanie w prasie regionalnej. CPV 79970000-4
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.209.2014
Termin składania ofert 2014-10-03 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 ust 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

209-14 n zapytanie ofertowe

 

opz_art w prasie_widnica 1

 

 

209-14 informacja o wyborze oferty

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :