DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 347, 348, 370 – odcinkami. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-15
Nazwa zadania Naprawa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 347, 348, 370 – odcinkami.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.201.2014
Termin składania ofert 2014-09-19 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

1-201-14-zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1-201-14-specyfikacje

 

1-201-14-zestawienie propozycji cenowych

1-201-14-informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :