DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usunięcie wad na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego, po okresie gwarancji. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-17
Nazwa zadania Usunięcie wad na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego, po okresie gwarancji.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.160.2014
Termin składania ofert 2014-07-24 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Jarosław Caban
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, tel. 71 39-17-176, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

2721_160_2014 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

2721_160_2014 zaproszenie do zozenia propozycji cenowej zalaczniki 2 i 3 w wersji edytowalnej

2721_160_2014 sst

2721_160_2014 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :