DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Publikacja artykułu promocyjnego w prasie regionalnej dotyczącego projektu pn.: „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi”. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-27
Nazwa zadania Publikacja artykułu promocyjnego w prasie regionalnej dotyczącego projektu pn.: „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi”. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy IZ.2721.104.2014
Termin składania ofert 2014-05-06 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

 

1_104_2014_zapytanie ofertowe

104_14_informacja o dokonanym wyborze

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037