DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Montaż wraz z dostawą 6 kompletów aktywnych znaków ostrzegawczych z migającą lampą U-35 zasilaną z panelu słonecznego CPV 34.92.21.00-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-29
Nazwa zadania Montaż wraz z dostawą 6 kompletów aktywnych znaków ostrzegawczych z migającą lampą U-35 zasilaną z panelu słonecznego
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.159.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-09 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 ( wew. 15 )
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.10.2014r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne nr 1 - 5  do SIWZ

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :