DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów : świdnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. CPV 14.41.00.00-8 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-30
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów : świdnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. CPV 14.41.00.00-8
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.122.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-12 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

SIWZ

Załączniki edytowalane nr 1 - 6 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037