DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Cennik 17/18 PDF Drukuj

Projekt stawek jednostkowej opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej
oraz jednostkowej opłaty manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

 

Zgodnie z art. 33 ust. 14 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu publikuje:

 

Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej:

Kategoria linii kolejowej Całkowita masa brutto pociągu
[t]
Stawka jednostkowa
[zł/pockm]
1 0<m≤100 3,46
100<m≤200 4,15
200<m≤300 4,50

 Wartość składnika związanego z rodzajem wykonywanych przewozów, o którym mowa w § 21 ust. 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 755) wynosi 0 zł/pockm, w związku z czym Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu odstąpiła od badania rynku, o którym mowa w § 21 ust. 17 w. wym. rozporządzenia.
Część stawki zależnej od trakcji pociągu, o której mowa w § 21 ust. 12 w. wym. rozporządzenia wynosi 0, ze względu na brak sieci trakcyjnej.

 

Projekt stawki jednostkowej opłaty manewrowej

DSDiK nie będzie pobierała od przewoźników opłaty manewrowej w rjp 2017/2018, ze względu na ograniczenia techniczno-ruchowe w infrastrukturze kolejowej, uniemożliwiające wykonywanie pracy manewrowej.
Dlatego też stawka jednostkowej opłaty manewrowej wynosi 0, a praca manewrowa nie jest wykonywana.

 

Wykaz udostępnionych linii kolejowych z przyporządkowaniem im kategorii linii

Numer linii Opis Kategoria linii kolejowej
311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa
od km 29,844 do km 43,138
1
326 Wrocław Zakrzów - Trzebnica
od km 1,260 do km 19,903
1

 

Cennik 2017/2018