Wykaz Dróg Wojewódzkich Drukuj

Podstawowy układ drogowy:

Zmiany na sieci dróg wojewódzkich od sierpnia 2017

Pomiary i prognozy natężenia ruchu:

  Podsumowanie_wyników GPR 2015

  GPR 2015 (SDRR pojazdy)

   GPR 2015 (SDRR - rowery)

  GPR 2010

  SDR 2010

   SDR 2005 

SDR wg_klas_pojazdów

Obciążenie w osiach obliczeniowych

Prognoza_2020 (na podst. GPR 2005)

Prognoza_2025 (na podst. GPR 2005)

Synteza wyników pomiaru ruchy na drogach wojewózkich w roku 2010

 

 Kaskadowe przekazywanie dróg/zamiany dróg:

 Wykaz przystanków komunikacyjnych w pasie drogowym dróg wojewódzkich:

UCHWAŁA NR XXVIII/902/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/558/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i
przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

GPR 2015:

 

Numery dróg wojewódzkich - aktualizacja - sierpień 2017