Lepsza komunikacja regionów przygranicznych Drukuj
z dnia: 2017-12-05

Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 360 w ramach projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego i biznesowego wspólnego regionu przygranicznego ziemi frydlanckiej i południowej części Dolnego Śląska poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturalnych w powiązaniu z dobrą jakością infrastruktury drogowej.

Realizacja zadań zapewni m.in. bezpieczny i płynny przejazd przez tereny przygraniczne oraz poprawi ich dostępność komunikacyjną.

W ramach prac wymieniona zostanie zniszczona nawierzchnia drogowa, przebudowane zostaną przepusty drogowe ze ściankami czołowymi z kostki kamiennej. Zmodernizowane zostanie prawie 12 km drogi wojewódzkiej nr 360: od km 0+000 do 11+960.

Zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 360 przyczyni się do wzrostu komfortu ruchu lokalnego oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu.

Termin zakończenia prac - maj 2018 roku. 
Wykonawca: Budimex S.A. z Warszawy.