Od zamku Frydlant do zamku Czocha Drukuj
z dnia: 2017-08-10

3 sierpnia 2017 roku w Kraju Libereckim odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” złożonego w ramach Programu Interreg V- A Republika Czeska –Polska. Polska strona transgranicznego projektu reprezentowana była przez Pana Cezarego Przybylskiego- Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który wziął udział w spotkaniu z Panem Martinem Putą, Hetmanem Kraju Libereckiego. Delegacja z obu krajów partnerskich uczestniczyła w wizji lokalnej projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”, sprawdzając stan dróg oraz przebieg ich remontów, które stanowią najważniejszy element inwestycji.
Głównym celem projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” jest wzrost odwiedzalności regionu co niesie za sobą zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturalnych. Przeprowadzona przebudowa dróg w rejonie ziemi frydlanckiej i polskiego pogranicza przyczyni się do zwiększenia dostępności turystycznej poszczególnych atrakcji, powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia. Przebudowa dróg zapewni poprawę dostępności transportowej, skrócenie czasu przejazdu oraz ułatwi przemieszczanie się między miejscami atrakcyjnymi turystycznie na polsko-czeskim pograniczu.
Projekt finansowany jest z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

fot. UMWD