Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka Drukuj
z dnia: 2017-04-05

W dniu 30 marca 2017 roku w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie pracowników Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen. Partnerzy Projektu pracowali w dwóch grupach roboczych. Pierwsza grupa pracowała wraz z przedstawicielem Wspólnego Sekretariatu Panem Krzysztofem Kolanowskim nad zapisami Umowy Partnerskiej. Druga grupa ustaliła ostateczną wersję opisu przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w którym wybrany zostanie wspólny Wykonawca. Partner niemiecki przedstawił stronie polskiej plansze z obszarem poszukiwań korytarzy przebiegu dróg dojazdowych po stronie niemieckiej.