Od zamku Frýdlant do zamku Czocha Drukuj
z dnia: 2017-03-07

03 marca 2017 r., w Jabloncu nad Nysą, odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Zarządu Dróg Kraju Libereckiego. Spotkanie dotyczyło projektu pn. „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt realizowany po stronie czeskiej przez ww. Zarząd, a po stronie polskiej przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. W toku spotkania omówiono stan realizacji projektu po obu stronach granicy, w szczególności w zakresie przeprowadzonych i planowanych postępowań przetargowych, harmonogramu wykonania robót budowlanych, synchronizacji formy planowanego oznakowania drogowego – znaki kierujące do atrakcji turystycznych zlokalizowanych w regionie przygranicznym. W trakcie spotkania ustalono także harmonogram dalszych spotkań roboczych w powiązaniu z planowanymi etapami realizacji projektu.