Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 w km 0,694 w m. Wilczków Drukuj
z dnia: 2017-02-20

Prace będą prowadzone przy całkowicie zamkniętej drodze wojewódzkiej. Objazd poprowadzony drogami wojewódzkimi i krajowymi wg zatwierdzonej ( załączonej) organizacji ruchu zastępczego.    
Przebudowa mostu będzie polegać na zastąpieniu istniejącego mostu o konstrukcji ramowej wykonanej z betonu na przepust ramowy żelbetowy. Istniejący obiekt posiada liczne pęknięcia oraz ubytki betonu na przyczółkach i w płycie pomostowej.

Po przebudowie szerokość nawierzchni na obiekcie wyniesie 7,50m, dodatkowo zostanie wykonany obustronny chodnik na obiekcie, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Długość całkowita obiektu wyniesie 13,30 m.
Całkowity koszt przebudowy 400 575 złotych brutto.
Termin wykonania robót 20.02.2017 – 15.06.2017r.

 

Mapa objazdu na czas przebudowy mostu w m_Wilczków