Nowy most już na wiosnę Drukuj
z dnia: 2016-11-17

Wiosną 2017r. mieszkańcy Mysłakowic będą mogli przejechać ( i przejść) nowym mostem - budowanym w miejscu starego i mocno wyeksploatowanego obiektu.

Trwa właśnie przebudowa mostu przez rz. Łomnicę w ciągu DW nr 367 w m. Mysłakowice.

W ramach realizowanego zadania konieczna będzie również  przebudowa drogi wojewódzkiej oraz lokalnej infrastruktury.
Nowy obiekt mostowy będzie szerszy  ( z 7,83 m zwiększenie do 13,26 m) – dzięki temu uzyska dwa normowe chodniki, kamienne krawężniki  -  i  ponad 1 m dłuższy (z 19,27 m do 20,53m). Skorygowany zostanie również kąt skrzyżowania drogi z rzeką co pozwoli na wyłagodzenie łuku poziomego drogi.
Z uwagi na zmienioną konstrukcję mostu, przebudowane zostaną również przyczółki, poprzez ich wzmocnienie i żelbetowe poszerzenie. Dodatkowo zostanie utwardzone dno i brzegi rzeki.
Na moście zostaną zamontowane jako elementy historyczne i ozdobne kraty dźwigarów głównych starego mostu. oraz bariery sprężyste.

08.02.2016 podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Na początku września nastąpiło wyłączenie obiektu z ruchu drogowego ( w międzyczasie Wykonawca uzyskał niezbędne uzgodnienia i zezwolenia).Przystąpiono do rozbiórki mostu.

Wykonawcą zadania jest firma AXYO Sp. z o.o. z  Jeleniej Góry.

Przed remontem:

Rozbióka mostu:

Montaż belek prefabrykowanych: