DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

RODO Drukuj
czwartek, 24. maja 2018 09:43

Od dnia 25 maja 2018 roku w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu stosuje się unijne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z całą treścią klauzuli informacyjnej, szczegółowo odnoszącej się do tego, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane osobowe są w tut. jednostce przetwarzane.

Więcej…

Od zamku Frýdlant do zamku Czocha Drukuj
poniedziałek, 07. maja 2018 13:37

27 kwietnia b.r. w Czechach miejsce miała akcja symbolicznego sadzenia drzew w ramach projektu „Od zamku Frydlant do Zamku Czocha”. W przedsięwzięciu udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządu województwa Kraju Libereckiego, marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Martin Puta, Hetman Kraju Libereckiego oraz pracownicy zaangażowani w realizację projektu.

Drzewka zostały posadzone na jednym z gotowych odcinków drogi w Kraju Libereckim, na styku gmin Raspenava oraz Krasny Les. Na styku gmin przed modernizacją drogi rosła aleja drzew, a obecne nasadzenia maja stanowić nawiązanie do historii tego miejsca.

Dzięki współpracy Województwa Dolnośląskiego, reprezentowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei z Krajem Libereckim realizowany jest projekt „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha”, w ramach którego do końca 2018 roku zostanie zmodernizowanych ponad 41 km dróg po stronie polskiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wspólnego regionu przygranicznego ziemi frydlanckiej i południowej części Dolnego Śląska poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturalnych. Większa atrakcyjność turystyczna zostanie osiągnięta poprzez dobrej jakości infrastrukturę transportową (drogową) oraz zwiększenie dostępności regionu przygranicznego.

Projekt finansowany jest z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

foto UMWD


Spotkanie Ziemia Broumowska Drukuj
środa, 18. kwietnia 2018 14:58

W dniu 17.04.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie odbyło się spotkanie robocze Partnerów wspólnie realizujących projekt pn. „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Na spotkaniu Województwo Dolnośląskie reprezentowali przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Ponadto, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kraju Kralowohradeckiego oraz Gminy Radków. W toku spotkania Partnerzy omówili bieżący stan realizacji  i rozliczenia finansowego projektu, działania promocyjne oraz harmonogram dalszych działań.


Przecisk pod czynnymi torami, czyli jak wykonywano obiekt w Miękinii Drukuj
poniedziałek, 16. kwietnia 2018 11:52

Mozliwość obejrzenia wykonania tunelu metodą przecisku pod czynną linią kolejową nr 275 mieli w dniu 12 kwietnia br. gospodarze ościennych gmin, przedstawiciele GDDKiA, Nadzoru budowlanego oraz kadra inzynieryjno-techniczna DSDiK. Wykonawca robót, na prośbę DSDiK, wyraził zgodę na wejście osób postronnych na plac budowy, aby Ci mogli « na żywo » obejrzeć dość unikalny i ciagle jeszcze stosunkowo nowatorski sposób przejścia tunelem przez nasyp pod czynną linią kolejową.
 
Obiekt WK-1 w ciągu linii kolejowej nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek realizowany jest w ramach zadania pn.: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D“.
 
Inwestor : Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Wykonawca : Konsorcjum w składzie : Mota Engil Central Europe S.A. i Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.
Projektant : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski.
 
Funkcją obiektu jest bezkolizyjne prowadzenie ruchu kolejowego czynnej linii nr 275 nad nowo projektowaną drogą wojewódzką.
 
Obiekt – wykonywany metodą przecisku - zaprojektowano w postaci żelbetowej, jednoprzęsłowej ramy monolitycznej zamkniętej, wykonanej przed istniejącym nasypem kolejowym na specjalnie przygotowanej płycie.
Wymiary konstrukcji żelbetowej : wys. 7,40 m, , szer. 14,10 m , dług. 9,10 m .
 
Zastosowana metoda – jako idealne rozwiązanie do wykonywania obiektów pod przeszkodami - zapewnia wykonanie prac pod nieprzerwanym ruchem taboru kolejowego.
W celu zabezpieczenia torowiska na czas wykonania prac przeciskowych, została założona konstrukcja odciążająca w postaci rusztu z dwuteowników stalowych, układanych pod szyną w polu pomiędzy podkładami. Wykonanie konstrukcji zabezpieczającej nie wymaga wstrzymywania ruchu kolejowego, ani demontażu torowiska czy też demontażu trakcji kolejowej.
Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezpośrednie. Przecisk gotowego elementu żelbetowego, wybudowanego przed nasypem kolejowym następuje z przygotowanej wcześniej komory nadawczej. Obiekt wyposażony jest w nóż żelbetowy i stalowy umożliwiający wcinanie się w grunt. Proces przeciskania odbywa się podczas ruchu pociągów, przewiduje się wykonywanie 70 cm przecisku dziennie. Podczas przeciskania elementu należało ograniczyć prędkość taboru kolejowego do 30 km/h.

 

 


Ograniczenia w ruchu na mostach i drogach wojewódzkich Dolnego Śląska Drukuj
piątek, 13. kwietnia 2018 15:17

W kwietniu br. rozpoczęły się nowe inwestycje Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei  we Wrocławiu. Prace przeprowadzane na drogach wojewódzkich spowodują utrudnienia w ruchu dla kierowców.

 ⇒ Droga wojewódzka nr 455 

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 455 na odcinku od ronda w Łanach do ulicy Wałowej w Kamieńcu Wrocławskim.

Odcinek drogi od ronda w Łanach do Kamieńca Wrocławskiego jest wyłączony z ruchu. Kierowcy mogą ominąć utrudnienia wynikające z remontu drogi dzięki dwóm wprowadzonym  objazdom: 

 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:

ulica Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskiem ulica Wrocławska → ulica Strachocińska w Dobrzykowicach Wrocław 

 • dla pojazdów powyżej 3,5 tony: 

skrzyżowanie ulicy Wrocławskiej z Zachodnią w Jelczu Laskowicach ulica Główna w Miłoszycach ulica Wrocławska Nadolice Wielkie Nadolice Małe Dobrzykowice ulica Strachocińska w Dobrzykowicach Wrocław

Więcej…

Uwaga: Bolesławiec - wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego Drukuj
czwartek, 29. marca 2018 09:20

Niniejszym informujemy, że na czas robót związanych z realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - etap III - południowo-wschodnia obwodnica Bolesławca wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 363, Wykonawca Robót - Skanska S.A. Region Zachodni Oddział Budownictwa Inżynieryjnego we Wrocławiu wprowadzi z dniem 30.03.2018r. dodatkowy etap zastępczej organizacji ruchu, który umożliwi przejazd przez wybudowane rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 relacji Bolesławiec - Łaziska, w obu kierunkach na czas realizacji ww. zadania (zatwierdzenie nr 190/2018 z dn. 22.03.2018 r.).


Pielgrzymka. Awaryjne zamknięcie mostu! Drukuj
środa, 14. marca 2018 14:19

Niniejszym informujemy, że ze względu na bardzo zły stan techniczny mostu w m.Pielgrzymka w ciągu drogi wojewódzkiej 364, nierespektowanie przez uczestników ruchu drogowego wprowadzonych ograniczeń, a tym samym powodowanie cyklicznych  przeciążeń konstrukcji mostu – w dniu 15 marca br. nastąpi całkowite zamknięcie obiektu i wyłączenie go z ruchu. Przeprowadzone w dniu 7 marca pomiary zarysowań i rozwarcia istniejących  zarysowań konstrukcji sklepienia, po przeprowadzeniu analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji wykazały, że należy w trybie natychmiastowym przystąpić do przebudowy tego obiektu.  Z uwagi na fakt, że prowadzone jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót w trybie awaryjnym, do czasu wyłonienia wykonawcy robót most będzie wyłączony z eksploatacji.
 
Współrzędne geograficzne obiektu: 51°07'13.1"N 15°48'47.9"E

proponowane dojazdy

Poniżej mapki z wprowadzonym oznakowaniem:

0 mapa poglądowa

 1 f-5 lwówek śląski

2 f-5 czaple

1 f-5 lwówek śląski

3 f-5 pielgrzymka 1

4 f-5 pielgrzymka 2

5 f-5 jerzmanice zdroj

6 oznakowanie obiektu mostowego


Podziękowania Drukuj
środa, 14. marca 2018 09:12

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: