DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Wspólne badania w branży drogowej Drukuj
piątek, 28. kwietnia 2017 14:57

Dnia 21.04.2017 r., w Pardubicach odbyło się spotkanie robocze Partnerów projektu pn. „Wspólne badania w branży drogowej”, tj. przedstawicieli Zarządu Dróg Kraju Pardubickiego oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Wrocławiu. W toku spotkania omówiono bieżący stan przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz ustalono zakres spraw jakie należy omówić z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na planowanym na dzień 25.04.2017 r. spotkaniu. Wskazane konsultacje zostały przeprowadzone planowo w Libercu. W ramach konsultacji współpracujący Partnerzy uzyskali cenne wskazówki odnośnie jak najlepszego przygotowania ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu oraz ustalili dalszy harmonogram działań. 


 


2 maja Drukuj
piątek, 28. kwietnia 2017 07:29

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dzień 2 maja 2017r. jest dniem wolnym od pracy.


Partnerstwo trójstronne stało się faktem – rowerowe połączenie na styku trzech państw coraz bardziej realne Drukuj
czwartek, 13. kwietnia 2017 15:15

Projekt budowy turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec zrodził się już dwanaście lat temu. Pierwotnie inicjatywa ta miała być finansowana z budżetu miast Zittau, Hradek nad Nysą i Bogatyni, jednak ze względu na swój rozmiar, wykraczała poza możliwości finansowe gmin. Uwzględniając charakter i znaczenie projektu dla obszaru pogranicza, całą inwestycję poparł samorząd Dolnego Śląska, Kraj Liberecki oraz Powiat Görlitz. Od 2016 roku liderem projektu w imieniu samorządu jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która podjęła się prowadzenia projektu.

Dziś we Wrocławiu podpisana została umowa trójstronna w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadania pn. „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Umowa, którą podpisał Leszek Loch (dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – lider projektu), Thomas Zenker (burmistrz miasta Zittau) oraz Josef Horinka (starosta miasta Hradek nad Nysą) zakłada, że koszt całej inwestycji nie przekroczy 5 mln zł. Aż 85% tej kwoty ma pochodzić z dofinansowania w ramach Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020, o które razem będą starać się regiony. Aktualnie przygotowywany jest wniosek o dotację, który zostanie złożony do końca listopada tego roku (zgodnie z ogłoszonym przez Wspólny Sekretariat harmonogramem naborów). Pozostała część kosztów, tj. 15%, zostanie podzielona po równo pomiędzy stronę polską, czeską i niemiecką.

Następnym krokiem jest rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy, który opracuje projekt i pozyska niezbędne dokumenty – głównie pozwolenia na budowę na terenie Polski, Czech i Niemiec.

 

 
  foto: UMWD


Życzenia Wielkanocne Drukuj
czwartek, 13. kwietnia 2017 13:33


Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka Drukuj
środa, 05. kwietnia 2017 12:35

W dniu 30 marca 2017 roku w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie pracowników Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen. Partnerzy Projektu pracowali w dwóch grupach roboczych. Pierwsza grupa pracowała wraz z przedstawicielem Wspólnego Sekretariatu Panem Krzysztofem Kolanowskim nad zapisami Umowy Partnerskiej. Druga grupa ustaliła ostateczną wersję opisu przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w którym wybrany zostanie wspólny Wykonawca. Partner niemiecki przedstawił stronie polskiej plansze z obszarem poszukiwań korytarzy przebiegu dróg dojazdowych po stronie niemieckiej.


 


Z robotnikami - na roboczo Drukuj
poniedziałek, 27. marca 2017 09:31

Nie często Dyrektor ma okazję spotkać się z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych. Dzisiaj takie spotkanie miało miejsce w siedzibie DSDiK.
Dyrektor Leszek Loch warz z Panią Laurą Herbst przedstawili informacje o firmie, budżecie, realizowanych zadaniach o tym co nas czeka w bieżącym roku. Spotkanie było okazją do rozmów o codziennych bolączkach. Poruszano też m.in. sprawy martwych zwierząt i interwencji w przypadkach wycieku oleju na drogę, używania prywatnych samochodów do celów służbowych. Spotkanie okazało się bardzo owocne i bardzo potrzebne - dla wszystkich. Było z pewnością pierwszym takim, ale nie ostatnim.


EKO-projekt Drukuj
czwartek, 23. marca 2017 15:31

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 16 marca 2017 roku, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce”. Dzięki strumieniowi pieniędzy unijnych, który formalnie dla ww. inwestycji został otwarty, DSDiK we Wrocławiu rozpoczęła realizację projektu wpływającego na politykę kształtowania klimatu przez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Cieszycach z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Angażując się w tego rodzaju projekty promujemy ciekawe inicjatywy ekologiczne i dążymy do pogłębiania świadomości w zakresie efektywnego i oszczędnego zarządzania energią.


Jak jeździć w Bolesławcu? Drukuj
wtorek, 21. marca 2017 14:33

Z inicjatywy Inżyniera Kontraktu, na zaproszenie Pana Starosty Bolesławieckiego, w dniu 16 marca 2017 r. odbyło się spotkanie w sprawie koordynacji działań Wykonawców inwestycji realizowanych na terenie powiatu bolesławieckiego, przedstawicieli miasta i gminy Bolesławiec, zarządów dróg powiatu bolesławieckiego oraz DSDiK we Wrocławiu.

Na terenie powiatu bolesławieckiego Województwo Dolnośląskie realizuje zadania inwestycyjne:

 1. Połączenie miast Dolnego Śląska – budowa południowo-wschodniego obejścia Bolesławca - Wykonawca Skanska
 2. Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec – Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 – Wykonawca Polbud Pomorze

Spotkanie miało na celu ustalenie koniecznych tras objazdów drogami powiatowymi w trakcie realizacji zadań kontraktowych jak i zapewnienia dojazdu do miasta osób korzystających w okresie letnim z istniejących obiektów rekreacji.


 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl