DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Oświadczenie DSDiK w sprawie zamknięcia odcinka drogi Nove Mesto -ganica państwa Drukuj
środa, 06. września 2017 07:38

SPROSTOWANIE:


Porozumienie między samorządami Drukuj
środa, 30. sierpnia 2017 13:45

Wczoraj, 29 sierpnia w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni Marszałek Cezary Przybylski w imieniu Województwa Dolnośląskiego i Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, podpisali porozumienie o udzieleniu pomocy finansowej Gminy Bogatynia dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów – Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia wraz z ulicą Schramstrasse w Zittau. W pierwszej kolejności będzie realizowany remont DW 354, później DW 352. Zakończenie prac przewidziane jest na rok 2019.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020


Od zamku Frydlant do zamku Czocha Drukuj
czwartek, 10. sierpnia 2017 08:01

3 sierpnia 2017 roku w Kraju Libereckim odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” złożonego w ramach Programu Interreg V- A Republika Czeska –Polska. Polska strona transgranicznego projektu reprezentowana była przez Pana Cezarego Przybylskiego- Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który wziął udział w spotkaniu z Panem Martinem Putą, Hetmanem Kraju Libereckiego. Delegacja z obu krajów partnerskich uczestniczyła w wizji lokalnej projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”, sprawdzając stan dróg oraz przebieg ich remontów, które stanowią najważniejszy element inwestycji.
Głównym celem projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” jest wzrost odwiedzalności regionu co niesie za sobą zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturalnych. Przeprowadzona przebudowa dróg w rejonie ziemi frydlanckiej i polskiego pogranicza przyczyni się do zwiększenia dostępności turystycznej poszczególnych atrakcji, powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia. Przebudowa dróg zapewni poprawę dostępności transportowej, skrócenie czasu przejazdu oraz ułatwi przemieszczanie się między miejscami atrakcyjnymi turystycznie na polsko-czeskim pograniczu.
Projekt finansowany jest z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

fot. UMWD


Zamiany na sieci dróg wojewódzkich Drukuj
wtorek, 08. sierpnia 2017 14:55

Zgodnie z Zarządzeniem nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim, nastąpiła zmiana wnioskowanych od lutego 2016 roku numerów dróg wojewódzkich związanych z dokonanymi zmianami na sieci drogowej, tj. połączenie dróg, skrócenie drogi, ciąg nowej drogi, wynikających z tzw. kaskadowego przekazywania dróg oraz zamian z innymi zarządcami dróg.
 
Mapki poglądowe oraz  tabelaryczny wykaz dróg umieszczony jest na stronie internetowej DSDiK we Wrocławiu w zakładce Infrastruktura.
 


Kolejne linie kolejowe do przejęcia Drukuj
piątek, 04. sierpnia 2017 11:16

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w ramach prowadzonej w obszarze kolejowym działalności w miesiącu sierpniu przystąpiła do inwentaryzacji infrastruktury wytypowanej przez Zarząd Województwa jako linii 341  i 318 do przejęcia na własność.
W dalszej kolejności zostanie przygotowana opinia techniczna mająca na celu określenie rzeczywistych potrzeb związanych z przywróceniem linii do eksploatacji. W ramach opinii zostanie wykonana analiza dla trzech wariantów rewitalizacyjnych zakładających trzy poziomy:
 
Poziom pierwszy: minimalny zakres remontowy, bez rewitalizacji peronów i przejazdów (tylko częściowy remont torowiska).
 
Poziom drugi: zakłada remont peronów i przejazdów (wraz z montażem sygnalizacji), ciągłą wymianę podkładów kolejowych wraz z przymocowaniami.
 
Poziom trzeci: kompleksowa wymiana toru (na bezstykowy) wraz z całą infrastruktura okołotorową.
 
Analogiczne działania zostaną podjęte w stosunku do linii numer 308 (Jelenia Góra- Mysłakowice- Kowary Górne), 322 (Kłodzko Nowe- Stronie Śląskie), 336 (Gryfów Śląski- Świeradów Zdrój), 340 (Mysłakowice- Karpacz) . Zakończenie inwentaryzacji wraz z przygotowaniem opinii (dla trzech wariantów rewitalizacyjnych) ze względu na rozległość sieci planowane jest na koniec września 2017.
 
 
Zdjęcie przedstawia szlak pomiędzy przystankami Bielawa Wschodnia - Bielawa zachodnia


Stary jak nowy – przebudowany most w Złotoryi (DW 328) Drukuj
piątek, 04. sierpnia 2017 08:06

Po trwającej niewiele ponad 1,5 roku przebudowie Złotoryja ma „nowy” most.

Z uwagi na brak zgody Konserwatora Zabytków na rozbiórkę mostu istniejącego postanowiono wykonać jego przebudowę, która polegała między innymi na wzmocnieniu i poszerzeniu ustroju nośnego. Została wykonana odciążająca płyta żelbetowa oparta w strefach za sklepieniami i w osi filara. Poprawiono parametry użytkowe na moście dla ruchu kołowego oraz dla pieszych. Obecnie szerokość jezdni wynosi 6,5m, natomiast chodnika 1,25m (wcześniej na obiekcie ruch pieszy odbywał się poboczem jezdni). Zwiększono nośność mostu do klasy B (wg PN–85/S–10030), odtworzono kamienne balustrad oraz wykonano na dojazdach nowe, które swoim wyglądem zbliżone są do wcześniej istniejących oraz umocniono skarpy przy obiekcie kostką kamienną, nawiązującą do już istniejącej. Na skarpach wykonano schody robocze dla obsługi obiektu.
Przebudowa, pomimo znacznego zakresu wyeksponowała i zachowała substancję zabytku.

Koszt całego zadania zgodnie z umową wynosi 1.081.170,00zł brutto.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Spółką z o.o.

Zdjęcia:


Przed realizacją:

 


Przez nowy most w Wilczkowie Drukuj
wtorek, 01. sierpnia 2017 07:45

10.12.2015r. została podpisana umowa na przebudowę mostu, decyzję ZRID zezwalającą na realizację robót wydano prawie rok później - 09.11.2016r, a  od 21 lipca 2017r. mieszkańcy Wilczkowa mogą cieszyć się nowym mostem. Poprawiła się nie tylko estetyka tego miejsca, ale również bezpieczeństwo użytkowników drogi, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.

Inwestycja polegała na przebudowie mostu drogowego klasy obciążeń C (30t) na przepust drogowy o klasie obciążeń A (50t). W trakcie robót został wykonany nowy obiekt mostowy w miejscu istniejącego, przebudowane zostały  odcinki  dojazdowe do obiektu. Przepust wykonano z elementów prefabrykowanych żelbetowych typu skrzynkowego (o wymiarach w świetle: 3,0 x 2,0 m), wykonano obustronne chodniki dla pieszych i  zamontowano bariery ochronne.          

Koszt inwestycji ok.  444 tys. zł.


Remont drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Wolibórz - Srebrna Góra od km 18+900 – do km 21+075. Drukuj
wtorek, 25. lipca 2017 12:44

Zakres wykonanych robót:
•    wymiana warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na  AC11s o grubości 4cm,
•    wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16w grubości 4cm,
•    wyrównanie i profilowanie podbudowy masą śr. 4cm,
•    wykonanie koryta ściekowego z kostki granitowej, 
•    wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi,   
•    wykonanie zjazdów z kostki granitowej,                                                                                                                                                               
•    wymiana uszkodzonych przepustów pod drogą i zjazdami, 
•    ustawienie barier energochłonnych,                                                                                                 
•    oznakowanie poziome  cienkowarstwowe.

Termin realizacji: lipiec 2016 r. – maj 2017 r.
Wartość zadania: 1.337,3 tys. zł.
 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: