DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Spotkanie Ziemia Broumowska Drukuj
środa, 18. kwietnia 2018 14:58

W dniu 17.04.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie odbyło się spotkanie robocze Partnerów wspólnie realizujących projekt pn. „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Na spotkaniu Województwo Dolnośląskie reprezentowali przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Ponadto, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kraju Kralowohradeckiego oraz Gminy Radków. W toku spotkania Partnerzy omówili bieżący stan realizacji  i rozliczenia finansowego projektu, działania promocyjne oraz harmonogram dalszych działań.


Przecisk pod czynnymi torami, czyli jak wykonywano obiekt w Miękinii Drukuj
poniedziałek, 16. kwietnia 2018 11:52

Mozliwość obejrzenia wykonania tunelu metodą przecisku pod czynną linią kolejową nr 275 mieli w dniu 12 kwietnia br. gospodarze ościennych gmin, przedstawiciele GDDKiA, Nadzoru budowlanego oraz kadra inzynieryjno-techniczna DSDiK. Wykonawca robót, na prośbę DSDiK, wyraził zgodę na wejście osób postronnych na plac budowy, aby Ci mogli « na żywo » obejrzeć dość unikalny i ciagle jeszcze stosunkowo nowatorski sposób przejścia tunelem przez nasyp pod czynną linią kolejową.
 
Obiekt WK-1 w ciągu linii kolejowej nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek realizowany jest w ramach zadania pn.: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D“.
 
Inwestor : Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Wykonawca : Konsorcjum w składzie : Mota Engil Central Europe S.A. i Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.
Projektant : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski.
 
Funkcją obiektu jest bezkolizyjne prowadzenie ruchu kolejowego czynnej linii nr 275 nad nowo projektowaną drogą wojewódzką.
 
Obiekt – wykonywany metodą przecisku - zaprojektowano w postaci żelbetowej, jednoprzęsłowej ramy monolitycznej zamkniętej, wykonanej przed istniejącym nasypem kolejowym na specjalnie przygotowanej płycie.
Wymiary konstrukcji żelbetowej : wys. 7,40 m, , szer. 14,10 m , dług. 9,10 m .
 
Zastosowana metoda – jako idealne rozwiązanie do wykonywania obiektów pod przeszkodami - zapewnia wykonanie prac pod nieprzerwanym ruchem taboru kolejowego.
W celu zabezpieczenia torowiska na czas wykonania prac przeciskowych, została założona konstrukcja odciążająca w postaci rusztu z dwuteowników stalowych, układanych pod szyną w polu pomiędzy podkładami. Wykonanie konstrukcji zabezpieczającej nie wymaga wstrzymywania ruchu kolejowego, ani demontażu torowiska czy też demontażu trakcji kolejowej.
Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezpośrednie. Przecisk gotowego elementu żelbetowego, wybudowanego przed nasypem kolejowym następuje z przygotowanej wcześniej komory nadawczej. Obiekt wyposażony jest w nóż żelbetowy i stalowy umożliwiający wcinanie się w grunt. Proces przeciskania odbywa się podczas ruchu pociągów, przewiduje się wykonywanie 70 cm przecisku dziennie. Podczas przeciskania elementu należało ograniczyć prędkość taboru kolejowego do 30 km/h.

 

 


Ograniczenia w ruchu na mostach i drogach wojewódzkich Dolnego Śląska Drukuj
piątek, 13. kwietnia 2018 15:17

W kwietniu br. rozpoczęły się nowe inwestycje Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei  we Wrocławiu. Prace przeprowadzane na drogach wojewódzkich spowodują utrudnienia w ruchu dla kierowców.

 ⇒ Droga wojewódzka nr 455 

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 455 na odcinku od ronda w Łanach do ulicy Wałowej w Kamieńcu Wrocławskim.

Odcinek drogi od ronda w Łanach do Kamieńca Wrocławskiego jest wyłączony z ruchu. Kierowcy mogą ominąć utrudnienia wynikające z remontu drogi dzięki dwóm wprowadzonym  objazdom: 

 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:

ulica Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskiem ulica Wrocławska → ulica Strachocińska w Dobrzykowicach Wrocław 

 • dla pojazdów powyżej 3,5 tony: 

skrzyżowanie ulicy Wrocławskiej z Zachodnią w Jelczu Laskowicach ulica Główna w Miłoszycach ulica Wrocławska Nadolice Wielkie Nadolice Małe Dobrzykowice ulica Strachocińska w Dobrzykowicach Wrocław

Więcej…

Uwaga: Bolesławiec - wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego Drukuj
czwartek, 29. marca 2018 09:20

Niniejszym informujemy, że na czas robót związanych z realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - etap III - południowo-wschodnia obwodnica Bolesławca wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 363, Wykonawca Robót - Skanska S.A. Region Zachodni Oddział Budownictwa Inżynieryjnego we Wrocławiu wprowadzi z dniem 30.03.2018r. dodatkowy etap zastępczej organizacji ruchu, który umożliwi przejazd przez wybudowane rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 relacji Bolesławiec - Łaziska, w obu kierunkach na czas realizacji ww. zadania (zatwierdzenie nr 190/2018 z dn. 22.03.2018 r.).


Pielgrzymka. Awaryjne zamknięcie mostu! Drukuj
środa, 14. marca 2018 14:19

Niniejszym informujemy, że ze względu na bardzo zły stan techniczny mostu w m.Pielgrzymka w ciągu drogi wojewódzkiej 364, nierespektowanie przez uczestników ruchu drogowego wprowadzonych ograniczeń, a tym samym powodowanie cyklicznych  przeciążeń konstrukcji mostu – w dniu 15 marca br. nastąpi całkowite zamknięcie obiektu i wyłączenie go z ruchu. Przeprowadzone w dniu 7 marca pomiary zarysowań i rozwarcia istniejących  zarysowań konstrukcji sklepienia, po przeprowadzeniu analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji wykazały, że należy w trybie natychmiastowym przystąpić do przebudowy tego obiektu.  Z uwagi na fakt, że prowadzone jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót w trybie awaryjnym, do czasu wyłonienia wykonawcy robót most będzie wyłączony z eksploatacji.
 
Współrzędne geograficzne obiektu: 51°07'13.1"N 15°48'47.9"E

proponowane dojazdy

Poniżej mapki z wprowadzonym oznakowaniem:

0 mapa poglądowa

 1 f-5 lwówek śląski

2 f-5 czaple

1 f-5 lwówek śląski

3 f-5 pielgrzymka 1

4 f-5 pielgrzymka 2

5 f-5 jerzmanice zdroj

6 oznakowanie obiektu mostowego


Podziękowania Drukuj
środa, 14. marca 2018 09:12


Remont wiaduktu w Grodźcu Małym Drukuj
wtorek, 06. marca 2018 14:02

Wiadukt w Grodźcu Małym, w gminie wiejskiej Głogów przejdzie gruntowny remont. W tym czasie będzie zamknięty dla ruchu kołowego, który odbywać się będzie objazdem przez Nową Sól.

Remont rozpocznie się 7 marca, a zakończenie inwestycji planowane jest na 31 sierpnia 2018 roku. Przebudowa wiaduktu obejmuje prace związane, m.in. z budową nowego poszerzonego przęsła mostu wraz z wyposażeniem (hydroizolacja, jezdnia, kapy chodnikowe, bariery, balustrady, odwodnienie) oraz budową nowej jezdni i poboczy na dojazdach do wiaduktu. Ponadto powstanie chodnik dla pieszych i dowiązane do niego schody skarpowe.

Na czas przebudowy wiaduktu zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Wiadukt będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego. DSDiK we Wrocławiu wprowadziło oznakowanie informujące o zamknięciu drogi oraz wyznaczyło trasę objazdu (schemat objazdu poniżej).
 
Remont obiektu jest niezbędny ze względu na zły stan techniczny. W tej chwili przez wiadukt mogły przejeżdżać jedynie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 15 ton.
 
Po przebudowie obiekt osiągnie nośność 40 ton. Koszt inwestycji to 2,2 mln zł., a wykonawcą wszystkich prac jest Berger Bau Polska Sp. z o.o.
 

Zamknięta droga z Łan do Kamieńca Wrocławskiego Drukuj
wtorek, 06. marca 2018 13:48
5 marca rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej nr 455 na odcinku od ronda w Łanach do ulicy Wałowej w Kamieńcu Wrocławskim. W ramach prac przebudowany zostanie ponad kilometrowy fragment drogi, powstaną nowe chodniki, przepusty i zatoka autobusowa. 
 
Na remontowanym odcinku drogi występuje duże natężenie ruchu - ponad 11 000 pojazdów na dobę. Przede wszystkim są to samochody osobowe jadące w kierunku Wrocławia i z powrotem oraz przejeżdżające tranzytem samochody ciężarowe. W celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z prowadzonych prac remontowych, niezbędnym było całkowite zamknięcie fragmentu drogi nr 455 dla ruchu samochodów, od ronda w Łanach do Kamieńca Wrocławskiego.  
 
Wyłączony z ruchu odcinek drogi kierowcy mogą ominąć dzięki  wprowadzonym dwóm objazdom: 
 
- dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - objazd prowadzi od ulicy Kolejowej w Kamieńcu Wrocławskiem, dalej ulicą Wrocławską, ulicą Strachocińską w Dobrzykowicach do ronda BŁD, 
 
- dla pojazdów powyżej 3,5 tony – objazd rozpoczyna się już w Jelczu Laskowicach na skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej z Zachodnią. Potem kierowcy muszą jechać ulicą Główną w Miłoszycach do ulicy Wrocławskiej, przez Nadolice Wielkie i Nadolice Małe do Dobrzykowic i dalej jak w przypadku samochodów osobowych ulicą Strachocińską do ronda BŁD. 
 
DSDiK we Wrocławiu na bieżąco obserwuje natężenie ruchu oraz sytuację drogową na wyznaczonych objazdach. 
 
Remont drogi ma potrwać trzy miesiące. Wykonawcą prac jest Eurovia Polska S.A., a koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. 
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl