DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Zmiany na sieci dróg wojewódzkich w Lubinie i w Ząbkowicach Śląskich Drukuj
piątek, 30. grudnia 2016 13:59

Zmiany na sieci dróg wojewódzkich od dnia 1 stycznia 2017 r. w Lubinie

Na podstawie uchwały nr XXI/148/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28.IX.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4397) oraz uchwały nr XXV/766/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.IX.2016 r. (DUWD z 2016 r. poz. 4580), informujemy, że z dniem 1.I.2017 r. zmienił się przebieg DW335 w Lubinie:

 • dotychczasowa DW335 na odcinku ul. Chocianowskiej (od węzła S3 Lubin Zachód do al. Gen. Broni Stanisława Maczka) oraz al. Gen. Broni Stanisława Maczka (od ul. Chocianowskiej do al. KEN, DK3), stała się drogą powiatową,
 • DW335 została skrócona o ww. odcinek i ma następujący przebieg: Chojnów (DW328) - Jaroszówka - Krzeczyn Mały – Lubin, węzeł S3 Lubin Zachód.

W związku z czym, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), od dnia 1.I.2017 r. zadania zarządcy drogi na odcinku dotychczasowej DW335, tj. ul. Chocianowskiej (od węzła S3 Lubin Zachód do al. Gen. Broni Stanisława Maczka) oraz al. Gen. Broni Stanisława Maczka (od ul. Chocianowskiej do al. KEN, DK3), wykonuje Zarząd Powiatu Lubińskiego, do którego należy zwracać się ze wszelkimi kwestiami związanymi m.in. z zarządzaniem, utrzymaniem i remontami ww. odcinka drogi.Zmiany na sieci dróg wojewódzkich od dnia 1 stycznia 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich

Na podstawie uchwał nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.II.2016 r., nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.II.2016 r., nr XXII/663/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.V.2016 r., nr XXII/664/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.V.2016 r., nr XIV/76/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.I.2016 r., informujemy, że z dniem 1.I.2017 r. zmienił się przebieg DW385 w Ząbkowicach Śląskich:

 • DW385 biegnie do DK8 od strony Dzierżoniowa bez zmian, a od DK8 w kierunku Ziębic po obwodnicy (nieciągłość przebiegu po DK8 i DW382) do ul. Kamienieckiej i dalej po ul. Kamienieckiej (była droga gminna bez numeru) do ul. Cukrowniczej, ul. Cukrowniczą (była droga powiatowa nr 3176D) do ul. Ziębickiej i ul. Ziębicką do granicy miasta,
 • dotychczasowa DW385 na odcinku od DK8 do ul. Cukrowniczej (3176D), tj. ciąg ulic Legnickiej, Wrocławskiej, Stefana Żeromskiego, Janusza Kusocińskiego, Stanisława Staszica i Ziębickiej, stała się drogą gminną.

W związku z czym, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), od dnia 1.I.2017 r. zadania zarządcy drogi w Ząbkowicach Śląskich na odcinku:

 • dotychczasowego przebiegu DW385, tj. ciąg ulic Legnickiej (od DK8), Wrocławskiej, Stefana Żeromskiego, Janusza Kusocińskiego, Stanisława Staszica i Ziębickiej (do ul. Cukrowniczej) wykonuje Burmistrz Ząbkowic Śląskich, do którego należy zwracać się ze wszelkimi kwestiami związanymi m.in. z zarządzaniem, utrzymaniem i remontami ww. odcinka drogi,
 • ul. Kamienieckiej (od ronda na obwodnicy w ciągu DW382) do ul. Cukrowniczej, ul. Cukrowniczej i ul. Ziębickiej (od ul. Cukrowniczej do granicy miasta) , wykonuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.


Nowe rondo w Bielawie Drukuj
czwartek, 29. grudnia 2016 11:39

Na skrzyżowaniu dróg:  wojewódzkiej nr 384 ,  powiatowej nr 3006 D oraz  gminnej  w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie staraniem władz gminy, przy  wsparciu finansowym Województwa Dolnośląskiego powstało nowe rondo.  W stosunkowo krótkim czasie oprócz budowy  ronda  czterowlotowego, udało się  również wybudować  i przebudować chodniki, przebudować kanalizację deszczową ,  przebudować infrastrukturę towarzyszącą (gazową i telekomunikacyjną) oraz przebudować i zmodernizować  oświetlenie uliczne.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 243 926,01 zł, w tym: - budżet Województwa Dolnośląskiego – 400 000 zł, budżet Gminy Bielawa – 843 926,01 zł. Zadanie zostało wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jego wykonawca było konsorcjum firm: AS-BUD z Bielawy, INSANIT z Bielawy oraz Instalatorstwo Elektryczne J. Ryszard Gawrycki z Bielawy.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Bielawy jak i użytkownicy w/w dróg będą z tego rozwiązania zadowoleni


Rozwój ruchu pieszo-rowerowego na Styku Trzech Granic Drukuj
środa, 21. grudnia 2016 09:50

Dnia 20 grudnia 2016 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, odbyło się spotkanie konsultacyjne z Partnerami niemieckimi i czeskimi w związku z prowadzonymi przez DSDiK przygotowaniami do realizacji zadania: pn.: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na spotkaniu dokonano ustaleń związanych ze sposobem finansowania zadania przez określenie udziałów finansowych Partnerów w budżecie projektu. W tym zakresie zostanie podpisane stosowne porozumienie. W najbliższym czasie przygotowany zostanie również opis przedmiotu zamówienia, który zostanie poddany konsultacjom z Partnerami, zgodnie z przyjętym harmonogramem spotkań grupy roboczej.


Podpisanie umowy Drukuj
poniedziałek, 19. grudnia 2016 15:56

Dnia 19. grudnia br. zostały podpisane umowy o dofinansowaniu ze środków Programu Współpracy Interrreg Polska – Saksonia 2014-2020 trzech projektów Województwa Dolnośląskiego:

 1.  Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum -Allee w Görlitz (Partner: Miasto Görlitz),
 2.  Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz (Partner: Gmina Krauschwitz),
 3.  Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka (Partner: Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen).

We wszystkich projektach Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jest Partnerem Wiodącym.

Umowy, przekazane przez Dyrektora Wspólnego Sekretariatu PL-SN 2014-2020 Pawła Kuranta, zostały podpisane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszka Locha.
Łącznie zmodernizowanych zostanie 28 km dróg wojewódzkich – zaplanowana wartość prac wyniesie około 10 mln Euro, z czego 7,95 mln Euro stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Interrreg Polska – Saksonia 2014-2020, a pozostałą część zapewni Budżet Województwa Dolnośląskiego.
Powstanie również dokumentacja projektowa, która pozwoli podjąć kroki w kierunku rzeczowej realizacji mostu transgranicznego pomiędzy Pieńskiem w Polsce a Deschką w Niemczech.

Prace będą trwać do 2019 roku


 


Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica II Etap Drukuj
poniedziałek, 19. grudnia 2016 15:12

Dnia 17 grudnia br. z okazji zakończenia realizacji zadania: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica, II etap" odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego odcinka. Z tej okazji uruchomiono przejazd pociągiem specjalnym prowadzonym trakcją parową. Pociąg przejechał po odnowionej trasie z Wrocławia Głównego do Trzebnicy. W otwarciu udział wzięli m.in. Dyrektor DSDiK Leszek Loch, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Wojciech Zdanowski i przedstawiciele samorządów dolnośląskich: Burmistrz Miasta Trzebnicy Marek Długozima oraz Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki.

Koszt zadania to 7 mln złotych. W ciągu dwóch miesięcy wykonano m.in.:

 • remont układu torowego stacji Trzebnica
 • rewitalizację peronów - na stacji Brochocin i Trzebnica,
 • remont odwodnienia
 • wymianę podkładów
 • wymianę pomostu przejazdu kolejowego, wycinkę drzew.

Taki zakres prac pozwolił na podniesienie prędkości przejazdu z maksymalnej 50 km/h do 80 km/h, a ponadto znacznej poprawie uległa dostępność infrastruktury przystankowej dla osób o graniczonej sprawności ruchowej. Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole -Trzebnica zapewnieni mieszkańcom gminy Trzebnica dobry i ekologiczny środek transportu do miasta Wrocławia, który jest dla wielu z nich miejscem pracy i nauki.

Projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


fot. Ryszard Boduszek


fot. Ryszard Boduszek


Nowy wiadukt w Głogowie Drukuj
piątek, 16. grudnia 2016 14:40

Miło nam donieść, że w dniu dzisiejszym na nowo wybudowanym wiadukcie w Głogowie trwają czynności odbiorowe. Lada chwila wiadukt zostanie udostępniony mieszkańcom. Bez wątpienia poprawi się znacznie komfort życia mieszkańców w tym rejonie i komfort jazdy kierowców. Udostepnienie tego obiektu do użytku przed nadchodzącymi świętami to z pewnością miła niespodzianka dla Głogowian.
 
Całkowity koszt robót wyniósł brutto 5 mln. zł,
Zakres robót obejmował:
- optymalizację dokumentacji projektowej;
- rozbiórkę wiaduktu wraz z dojazdami;
- budowę nowego obiektu wraz z dojazdami i przebudowę skrzyżowania od strony centrum m. Głogowa.
Nowy wiadukt jest jednoprzęsłowy , posiada nośność kl. “A” tj. 50 ton,dwa pasy ruchu po 3,50 m każdy, chodnik. Od strony zabudowań wbudowane ekrany dźwiękochłonne. Wykonawcą robót był PR-B “DROBET” z Częstochowy.

 


Kamieniec Ząbkowicki - zaczęliśmy rozbiórkę mostu Drukuj
piątek, 09. grudnia 2016 10:00

07 grudnia br. zamknięto dla ruchu most drogowy na drodze wojewódzkiej Nr 390, km 0+380 w Kamieńcu Ząbkowickim.

Pozwolenie na przebudowę tego mostu zostało wydane w dniu 05.12.2016. Bezpośrednią przyczyną podjęcia prac jest zły stan techniczny mostu.

W tej chwili trwają prace mające na celu odciążenie konstrukcji pomostu tj: frezowanie nawierzchni, demontaż wodociągu oraz możliwe rozbiórki kap chodnikowych.
W okresie zimowym prowadzone będą prace rozbiórkowe oraz - z uwagi na niski stan wody -  roboty w korycie rzeki.

Celem remontu jest wykonanie nowej płyty pomostowej wraz z najazdami w obrębie dojazdów oraz likwidacja filara nurtowego.
Objazd dla tego zamknięcia prowadzony jest DW 382 do Paczkowa oraz DK 46 do Złotego Stoku.

Przebudowa potrwa do 30.06.2017 (data zamknięcia kontraktu). Wykonawcą robót jest firma Banimex sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Energetycznej 10  w Będzinie
Wartość kontraktu to ok 5mln.

 

mapa objazdu-kamieniec zabkowicki

 


Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka Drukuj
piątek, 02. grudnia 2016 11:35

W dniu 29 listopada 2016 roku w siedzibie Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen odbyło się spotkanie Partnerów projektu pn.: „Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka”. Głównym celem spotkania było wspólne opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia niezbędnego do ogłoszenia zamówienia i wyboru Wykonawcy realizującego projekt. Podczas spotkania Partner Wiodący przekazał Partnerowi Projektu kopię podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl