DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau PDF Drukuj

„Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau”

 

Projekt nr: PLSN.02.00-02-0014/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020


Finansowanie projektu


15 stycznia 2016 r. został złożony do Wspólnego Sekretariatu wniosek o dofinansowanie projektu - nabór w trybie konkursowym. Podczas posiedzenia w dniu 8 lutego 2017 r. Komitet Monitorujący Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu. Podpisana umowa o dofinansowanie projektu przewiduje:


Wydatki ogółem: 10 116 800,00 €
Suma wydatków kwalifikowalnych: 10 116 800,00 €
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 5 646 443,24 €


Dofinansowanie projektu:
Partner Wiodący: 43,35%
Partner Projektu: 85%

 

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 10 110 892,84 €

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 9 427 929,10

Wartość  dofinansowania: 5 064 705,52€


Okres realizacji projektu


Termin rozpoczęcia projektu: 01-02-2016
Termin zakończenia projektu: 30-09-2019


Partnerzy Projektu


Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei   we Wrocławiu www.dsdik.wroc.pl


Partner Projektu: Groβe Kreisstadt Zittau www.zittau.de


Cel Projektu


Zasadniczym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej oraz jakości i standardów transportu drogowego dla polepszenia transgranicznej mobilności i przepustowości przejść granicznych. W wymiarze przestrzennym – usprawnienie funkcjonalności istniejącej sieci drogowej przez zapewnienie trwałej, sprawnej i spójnej infrastruktury w otoczeniu głównych międzynarodowych ciągów komunikacyjnych i miast w pasie przygranicznym. W tym zakresie realizując projekt, dąży się do usprawnienia przejazdów przez granicę, poprawę stanu i przepustowości dróg w obszarze przygranicznym, zapewnienie alternatywnych połączeń drogowych, wzrostu mobilności ludności zapewniającej większy udział w życiu społecznym i gospodarczym oraz skrócenia czasu podróży przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Opis projektu


Projekt przewiduje przeprowadzenie modernizacji dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau. W efekcie przeprowadzonych robót budowlanych nastąpi poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi. Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz nastąpi wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Realizacja robót budowlanych została zakończona 31.07.2019 r. Zmodernizowano po polskiej stronie projektu  12,31 km dróg wojewódzkich. Odbioru prac dokonano w dniu 30.08. 2019r.  W dniu 13.09.2019 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu u obu Partnerów, w której udział wzięli przedstawiciele Województwa Dolnośląskiego, lokalnych samorządów, Partnerów  Projektu, Wykonawcy, miejscowej prasy.

Fotogaleria

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie robót budowlanych w Zittau