DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka PDF Drukuj

Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka

Projekt nr: PLSN.02.01.00-02-0016/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska –Saksonia 2014 – 2020 oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu

15 stycznia 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie - nabór w trybie konkursowym. Podczas posiedzenia w dniach 5-6 lipca 2016 r. Komitet Monitorujący Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju projektu pn. „Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka, Oś priorytetowa programu: II. Mobilność regionalna.
19.12.2016 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr PLSN.02.01.00-02-00016/16-00 na realizację projektu „Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka”.

Partnerzy Projektu:

Partner Wiodący: Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK)

Partner Projektu: Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen (LASuV NL Bautzen)  (Krajowy Urząd ds. Budowy Dróg i Ruchu Drogowego, Oddział Bautzen)

Wartość Projektu:
Całkowita wartość projektu: 200 000,00 EURO w tym:
DSDiK: 150 000,00 EURO ( 85% ze środków Unii Europejskiej i 15% ze środków własnych tj. budżetu Województwa Dolnośląskiego)

LASuV NL Bautzen: 50 000,00 EURO ( 100% z budżetu krajowego – Freistaat Sachsen)

Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu: 127 500,00 EURO

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 183 238,61 EURO

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 113 071,94 EURO

Wartość dofinansowania: 96 111,15 EURO


Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 10 października 2016 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 30 września 2019 r.

Cel Projektu

Celem ogólnym projektu jest poprawa transgranicznej dostępności komunikacyjnej i wzrost mobilności mieszkańców obszaru pogranicza polsko – saksońskiego. Cele szczegółowe projektu to :
1.    Przygotowanie koncepcji lokalizacyjnej dla nowego mostu granicznego na Nysie Łużyckiej.
2.    Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowego mostu granicznego na Nysie Łużyckiej.

Zakres rzeczowy

W ramach projektu planowane jest przygotowanie koncepcji lokalizacyjnej mostu granicznego na rzece Nysa Łużycka pomiędzy miejscowościami Pieńsk po stronie polskiej i Deschka po stronie niemieckiej wraz z jego drogami dojazdowymi. Partnerzy Projektu zaplanowali przeprowadzenie wspólnej ekspertyzy lokalizacyjnej, która pozwoli na znalezienie optymalnej lokalizacji nowego obiektu mostowego z uwzględnieniem wymagań związane z ochroną środowiska w tym obszarów Natura 2000.

Wykonawca prac projektowych - BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.- zakończył prace nad dokumentacją w planowanym terminie. Protokół odbioru podpisano w dniu 06.09.2019 r.W dniu 29.11.2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie dokumentacji Parterowi Projektu Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen (LASuV NL Bautzen).