DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Remonty i przebudowy PDF Drukuj

  PODZADANIA ujęte w zadaniu "POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I REMONTY DRÓG W OBSZARZE  DOLNEGO ŚLĄSKA  [2018]

  

Remonty i przebudowy dróg

Nr drogi

Nazwa zadania Gmina

292

Przebudowa drogi 292 w m. Lasowice w zakresie kanalizacji deszczowej Ścinawa
292 Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowosci Brzeg Głogowski na odcinku od km 22+400 do km 23+400 oraz zatoki autobusowej w km 21+200 Żukowice
296 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Jagodzin wraz z budową chodnika Węgliniec
324 PROGRAM MODERNIZACJI DRÓG 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I
Góra
328 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w  Chocianowie na ul. II Armii Wojska Polskiego w km 36+700 - 37+400 Chocianów
328 Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków  w km 19+823 - 20+774 wraz z remontem chodników odcinkami strona prawa w km 18+987 - 19+317 i 19+823 - 19+998 Przemków
328 Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030 Wojcieszów
331 Remont chodnika wzdłuż ul. Głogowskiej w Chocianowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku ok. km 0+930 do km 1+710 Polkowice
331 Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice, ul. Chocianowska w km 15+500 - 17+970 Polkowice
338 Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040 - 3+916 długość 0,876 km Wińsko
339 Remont drogi wojewódzkiej nr 339 ul. Rawicka w m. Wołów wraz z mostem (na odcinku od nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Garwolskiej z ul. Rawicką do przejścia dla pieszych przed rozwidleniem) Wołów
340 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice Brzeg Dolny
342 Remont drogi wojewódzkiej nr 342  w m. Golędzinów w km 17+993 -18+753, długość 0,760 km Oborniki Śląskie
345 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm Malczyce
345 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w m. Wilczków w km 0+074 oraz 0+717-0+897 długości 0,79 km Żórawina
346 PROGRAM MODERNIZACJI DRÓG  
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Wierzbice
Kobierzyce
346 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50+468 do km 51+377 Żórawina
357 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 na odcinku Góra Sulikowska Sulików
362 PROGRAM MODERNIZACJI DRÓG 
Remont drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku 6+100 do 7+080 pomiędzy miejscowościami Stoszyce - Romnów
Kąty Wrocławskie
365 Podzadanie: Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki Jeżów Sudecki
374 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom (od wiaduktu kolejowego do sygnalizacji świetlnej ul. Kasztelańska) Strzegom
375 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 wraz z chodnikiem w m. Stare Bogaczowice (na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Gminę) Stare Bogaczowice
381 Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Głuszyca w km 16+200 - 16+900 Głuszyca
381 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Jedlina - Zdrój w km od 7+580 do km 8+540 (960mb) Jedlina Zdrój
381 Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda - Słupiec w km 39+470-39+560 Nowa Ruda
383 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+970 - 20+920 (na podstawie dokumentacji technicznej z Gminy)  Pieszyce
 384 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 wraz z chodnikiem w m. Wolibórz w formule zaprojektuj i wybuduj  Nowa Ruda
 385 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 Stoszowice w kierunku na Srebrną Górę  Stoszowice
 385 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w granicach obszaru Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra  Stoszowice
385 Przebudowa z rozbudową ul. Cukrowniczej w Ząbkowicach Śląskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 Ząbkowice Śląskie
385 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z budową chodnika, zatokami autobusowymi i odwodnieniem w m. Służejów Ziębice
390 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 na odcinku ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w m. Złoty Stok Złoty Stok
390 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w km 7+930 - 8+440, ul. 3 Maja w Złotym Stoku Złoty Stok
395 Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Wolności w Strzelinie od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 do granicy inwestycji prowadzonej przez DSDiK dotyczącej budowy ronda Strzelin
395 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etapami odcinek od km 51+645 do km 52+460 Ziębice
396 PROGRAM MODERNIZACJI DRÓG 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Biskupice Oławskie
Jelcz-Laskowice
448
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Żeleźniki
Krośnice
451 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 ul. Namysłowska w m. Bierutów w zakresie budowy chodnika i przebudowy jezdni Bierutów
455
Remont drogi wojewódzkiej nr 455 od ronda BŁD do Kamieńca Wrocławskiego w km 9+915 - 10+950
Czernica
395
396
 Podzadanie: Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395 i 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą  Strzelin
439
438
 • Zadanie I -  Polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie gmin: Milicz, Krośnice, Twardogóra o łącznej długości około 12,160 km.
'Gmina Milicz - 9,61 km
Gmina Krośnice - 1,8 km
Gmina Twardogóra 0,75 km
Milicz
Krośnice
Twardogóra
339
342
439
 • Zadanie II - Polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie  gmin: Prusice i Żmigród o łącznej długości około 15,100 km.
Gmina Prusice - 7,8 km
Gmina Żmigród - 7,3 km
 Prusice
Żmigród
338
339
340
• Zadanie III -  Polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie gminy Wołów o łącznej długości około 10,147 km.
'Gmina Wołów - 10,147 km
Wołów
340
341
342
• Zadanie IV -  Polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie  gminy Oborniki Śląskie o łącznej długości około 20,30 km.
Gmina Oborniki Śląskie- 20,03 km
Oborniki Śląskie

 

 

PODZADANIA ujęte w zadaniu "POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I REMONTY DRÓG W OBSZARZE  DOLNEGO ŚLĄSKA   [2017]

  

Remonty i przebudowy dróg

Nr drogi

Nazwa zadania Gmina

292

Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w m.Głogów ul. Piłsudskiego w km 33+000 - 34+228  długość 1,228 km Głogów
292 Podzadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Rudnowska od km 38+090 do km 40+180, w miejscowości Głogów Głogów
292 Remont drogi wojewódzkiej nr 292 Ścinawa - Dłużyce w km 0+321 - 2+000 długości 1,679 km Ścinawa
292 Remont drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Trzęsów - Orsk w km 55+560 - 57+900 Grębocice
296 Remont drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Piaseczna - Stary Węgliniec w km 57+8600 - 64+000 Węgliniec
296 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 Jagodzin - Piaseczna w km 58+880 - 59+860 długość 0,980 km Węgliniec
297  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO:
- droga wojewódzka nr 297 skrzyżowanie ulic Wesołej i Władysława Łokietka z ul. Zgorzelecką i Mazowiecką w Bolesławcu - 400 mb, 
Bolesławiecki
328 Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja - ul. Wojska Polskiego w km 75+008-76+122, długość 1,114 km Złotoryja
328 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków w km 19+350 - 19+850 Przemków
328 Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w ciągu ul. Jeleniogórska w Świerzawie w km 91+352 - 91+597 (długość 0,245 km) Świerzawa
331 Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice, ul. Chocianowska Polkowice
331 Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 m. Chocianów str. lewa km od 2+128-2+206 i 2+275 - 2+550  
334 Podzadanie: Remont drogi wojewódzkiej nr 334 Bożeń - Rajczyn - odcinkami Wińsko
338 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 m. Kawice w km 38+560 - 39+530 dlugość 0,970 km Prochowice
338 Podzadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Stary Wołów, Wołów
338 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku Barzyn-Domanice w km 3+000 - 41+000 (zadanie rezerwowe)  
338 Podzadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. WOŁÓW  - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska  Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska od km 13+997  do km 18+785 Wołów
339 Podzadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 Wołów - Pełczyn w km od 24+350 - 27+800 (długość 3,450km) Wołów
339  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU WOŁOWSKIEGO:
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 339 z drogą powiatową i gminną ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w miejscowości Wołów
Wołów
340 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z wykonaniem poszerzenia oraz przebudową zatok autobusowych w m. Nowosiedlice w km 75+000 - 75+950 Dobroszyce
340 Remont odcinków dróg wojewódzkich
odcinek 1 - DW 340 w km 74+700 - 75+000 (300 mb)
Dobroszyce
341 Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich
odcinek drogi wojewódzkiej nr 341 długości 900 m w km 9+250 - 10+150
odcinek drogi wojewódzkiej nr 341 długości 950 m w km 30+150 - 31+100
Oborniki Śląskie
342
341
Remont drogi wojewódzkiej nr 342  długości 950 m w km 16+324 - 17+274 Pęgów - Golędzinów wraz z budową chodnika w km 16+297 do km 17+034 oraz przebudową drogi wojewódzkiej nr 341 długości 935 m w km 11+600 - 12+595 Pogalewo Małe - Pysząca Oborniki Śląskie
342 DOTACJA CELOWA DLA POWIATU TRZEBNICKIEGO:
-  Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 Oborniki Śląskie - Wielka Lipa
Oborniki Śląskie
342 Remont drogi wojewódzkiej nr 342 Golędzinów - Oborniki Śląskie długości 1 300 m w km 18+713-20+013 Oborniki Śląskie
342 Podzadanie: Remont drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku Strupina-Skokowa wraz z budową chodnika od km 36+438 do km 38+976 dł. odcinka 2,538 km Skokowa - Strupina Prusice
345 Remont drogi wojewódzkiej nr 345 na odcinku w km 9+320 - 9+550 w m. Chełm Środa Śląska
346 Podzadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50+468 do km 51+377 Żórawina
347 Remont drogi wojewódzkiej nr 347 w km 13+650 - 15 + 150 (1500 mb) Sadków - Sadkówek Kąty Wrocławskie
350 Remont drogi wojewódzkiej nr 350 odcinkami w km34+300 - 38+360 (od granic województwa dolnośląskiego do miejscowości Ruszów) - łącznie 3,420 km Węgliniec
350  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO:
- droga wojewódzka nr 350 odcinek Dobra - Bolesławiec od km 70 +070 - 71+716 oraz od km 71+120 - 71+820 - 700 mb
Bolesławiec
352 Wzmacnianie skarpy nasypu drogi wojewódzkiej nr 352 pomiędzy Krzewiną a Bratkowem w km 18+253 - 18+444  Bogatynia
352 Remont drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec - Hagenwerder w km 3+530 - 12+320 nawierzchnia Slurry seal Zgorzelec
357 Remont drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Zebrzydowa w km 42+850 - 43+000 Nowogrodziec
357 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Góra Sulikowska w km 5+465 - 6+808 Sulików
357  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU LUBAŃSKIEGO:
Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Lubańskiego:
- droga nr 357 w km 19+940 - 20+840 na odcinku Zaręba - Lubań
- droga nr 357 w km 27+470 - 28+260 na odcinku Nawojów Łużycki
Lubań
357 DOTACJA CELOWA DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO:
droga 357 w km 40+843 - 41+825 w m. Zebrzydowa
 
358 Remont/przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 358 na odcinku Zakręt Śmierci - Szklarska Poręba w km 45+194 - 46+989 Szklarska Poręba
362 Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Kąty Wrocławskie - Wrocław (odcinkami):
odcinek Kąty Wrocławskie - Staszowice w km 0+700 - 4+900
odcinek Samotwór - Wrocław w km 11+778 - 12+335
Kąty Wrocławskie
363  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO:
- droga wojewódzka nr 363 ciąg ul. B. Kosiby od skrzyżowania z ul. G. Kleeberga do skrzyżowania z ul. Starzyńskiego - 390 mb 
Bolesławiec
363  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU JAWORSKIEGO:
- Opracowanie koncepcji na modernizację skrzyżowania ul. Kuzienniczej w Jaworze (droga wojewódzka
 nr 374) z ul. Słowackiego ( droga nr 2176D) w celu poprawy płynności ruchu
 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Jaworze (droga nr 363) wraz z chodnikiem od skrzyżowania z drogą nr 374 na odcinku ok. 300 m
 - Przebudowa ulicy Limanowskiego w Jaworze (droga nr 363) od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 do mostu przez rzekę Nysa Szalina na odcinku ok. 930 m
Jaworski
364  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU LWÓWECKIEGO:
Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 364 w km : 19+300-20+100 (800 mb), 26+200-26+800 (600 mb)
Lwówek Śląski
365 Podzadanie: Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki Jeżów Sudecki
366 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w m. Miłków (odwodnienie i odtworzenie nawierzchni) Podgórzyn
366 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w m. Podgórzyn w km 9+710-10+000 długość 0,290 km Podgórzyn
367 Remont drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Przełęcz Kowarska w km 20+131 - 21+000 Kowary
374 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom ul. Legnicka w km 15+883 - 16+450 (567mb) Strzegom
374 Remont drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom ul. Aleja Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Bankową do wiaduktu kolejowego (skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego) Strzegom
374  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU JAWORSKIEGO:
- Opracowanie koncepcji na modernizację skrzyżowania ul. Kuzienniczej w Jaworze (droga wojewódzka
 nr 374) z ul. Słowackiego ( droga nr 2176D) w celu poprawy płynności ruchu
Jaworski
375 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 na odcinku Chwaliszów - Stare Bogaczowice w km 8+720 do km 9+690 Stare Bogaczowice
375 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 Chwaliszów - ..- drugi etap Stare Bogaczowice
376 Podzadanie: Budowa chodnika w m. Struga i m. Lubomin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni  Stare Bogaczowice
379
382
Podzadanie: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w m. Świdnica
1. nr 379 w m. Świdnica na odcinkach:
-od granicy administracyjnej miasta Świdnica do cieku wodnego „Witoszówka - rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego”
- od skrzyżowania ul. Korczaka do ul. Mierniczej
2. nr 382 w Świdnicy, na odcinkach:
- w rejonie skrzyżowania z ulic Przemysłowej/Kopernika
Świdnica
381 Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Jedlina-Zdrój na odcinku w km 9+340 - 9+600 Jedlina Zdrój
381 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Ludwikowice Kłodzkie  w km 28+400 - 29+100 (700 mb) Nowa Ruda
381 Remont drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku w km 44+000 - 46+450 - 2,450 km Nowa Ruda
Kłodzko
381 Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Głuszyca od km 14+900 do 16+200
Głuszyca
381 Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Jedlina Zdrój w km 8+540 - 9+340 (800 mb) Jedlina Zdrój
381 Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda - etap II (obwodnica) Nowa Ruda
381 Podzadanie: Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda km 40+424 - 42+430 z chodnikami km 40+424 - 42+430 L - do ul. Węglowa Wola, km 40+424 - 41+517 P - do ul. Bożkowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej Nowa Ruda
382 Remont drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Ząbkowice Śląskie - Kamieniec Ząbkowicki w km 52+277 - 55+000 (długość 2,723 km) Zabkowice Śląskie
385  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO:
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3176D (ul. Cukrownicza) w kierunku m. Stolec
Ząbkowice Śląskie
382  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Piława Dolna - Piława Górna w km 38+100 - 39+080
Dzierżoniów
383 Remont drogi wojewódzkiej nr 383 na odcinku Pieszyce - Dzierżoniów w km 24+000 - 26+400 Pieszyce
384 Wymiana nawierzchni chodnika w m. Jodłownik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 Dzierżoniów
384 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Bielawa (od przejazdu kolejowego za Dzierżoniowem w kiernuku Bielawy  
385 Podzadanie: Remont i przebudowa dróg wojewódzkich w obrębie m. Ząbkowice Śląskie planowanych do przekazania Miastu Gminie Ząbkowice Śląskie oraz budowa chodnika
- odcinek 1 (ul. Legnicka i Wrocławska) o długości około 940 m,
- odcinek 2 (ul. Żeromskiego) o długości około 680 m,
- Odcinek nr 3 – Etap I  ulica Staszica   o długości 270 m
- Odcinek nr 3 – Etap II ul. Kusocińskiego o dł. 250 m
- odcinek 4 (ul. Ziębicka) o długości około 1350 m,
- Chodnik przy ul Ziębickiej  - strona prawa
Ząbkowice Śląskie
385 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w km 51+500 - 52+440 (940 mb) odcinek Służejów - Ziębice Ziębice
385 Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Włodowice od km 7+000 do km 8+820 wraz z budową chodnika w km 8+236-8+820
Nowa Ruda
385 Remont drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Wolibórz - Srebrna Góra w km 18+900 - 21+075 Stoszowice
387 Remont drogi wojewódzkiej nr 387 odcinkami:
km 7+428 - 7+655 Ratno Dolne
km 16+100 - 17+295 Radków - Karłów
Radków
389 Remont/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku od drogi krajowej nr 8 do m. Zieleniec Duszniki Zdrój
390 Remont drogi wojewódzkiej nr 390 na odcinku od m. Złoty Stok w kierunku m. Osłowiec w km 12+200 - 18+500 o długości 6,300 km  
393 Remont drogi wojewódzkiej nr 393 w m. Leśna - nakładka 150 m - skrzyżowanie w m. Mikułowa; Sulików - skrzyżowanie 357/355 Leśna
393  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU LUBAŃSKIEGO:
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 w km 2+345 - 2+985 Lubań  - Kościelnik
Lubań
395 Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Wadochowice - Henryków w km 49+830 - 51+050 długości 1,220 km Strzelin
395 Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Ziębice - Paczków w km 65+500 - 66+460 Ziębice
395 Remont drogi wojewódzkiej nr 395 Kazanów - Wadochowice na odcinku w km 47+300 - 48+950  
395 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etapami odc. 51+645 - 52+460 Ziębice
395
396
Podzadanie: Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395 i 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą Strzelin
395
396
 DOTACJA CELOWA DLA POWIATU STRZELIŃSKIEGO:
 -  Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Chociwel w km 56+987 do 57+324
 -  Przebudowa nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 395 (ul. Wolności w Strzelinie)
w km 36+280 do 36+448
Strzeliński
396 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 35+810 - 36+460 (650mb) Oława - Nowy Otok Oława
396 Remont drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Nowy Otok - Gaj Oławski w km 36+460 - 38+350 Oława
396 Remont/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Ulica Strzelin
439 Remont drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Niezgoda - Milicz w km 12+870 - 19+670 (długość 6,800 km) Żmigród
439 Remont drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku od km 25+050 do km 26+200 dł. odcinka 1,15 km Miłosławice - Świętoszyn Milicz
448 Remont drogi wojewódzkiej nr 448 w km 44+478 - 45+238 (760 mb ) w m. Nowy Dwór Syców
451 Remont ul. 1-go Maja i ul. Wrocławskiej w Bierutowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w km 14+770 - 15+705 Bierutów
451 Remont odcinków dróg wojewódzkich
odcinek - DW 451 w km 12+300 - 12+600 (300 mb)
Bierutów
451  DOTACJA CELOWA DLA POWIATU OLEŚNICKIEGO:
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie, na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)
Oleśnica
455 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Łęg, w km 21+936 - 22+640 Jelcz Laskowice
Remonty i przebudowy mostów
319 Rozbiórka mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 w km 14+811 w m. Moszowice Kotla
321 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DW nr 321 w km 32+830 w miejscowości Grodziec Mały wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Głogów
328 Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DW nr 328 w km 45+540 w m. Rokitki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Chojnów
328 Przebudowa mostu przez rz. Kaczawa w ciagu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 82+119 w m. Nowy Kościół wraz z rozbudową DW nr 328 na dojazdach i opracowaniem dokumentacji projektowej Świerzawa
328 Podzadanie: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 (060) w m. Stara Kraśnica Świerzawa
334 Rozbiórka mostu w ciągu DW 334 w km 3+520 w m. Chobienia  
335 Remont mostu w ciagu DW 335 w km 5+222 w miejscowości Jaroszówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Chojnów
342 Przebudowa mostu drogowego na potoku Lubnówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342  w km 178+700 w m. Golędzinów k/ Obornik Śląskich  Oborniki Śląskie
345 Przebudowa mostu na przepust drogowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 345 w km 0+694 w miejscowości Wilczków Malczyce
346 Przebudowa przepustu drogowego w obrębie m. Świdnica Polska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 13+886 Kostomłoty
363 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 11+280 w miejscowości Iwiny Warta Bolesławiecka
367 Podzadanie: Przebudowa mostu przez rz. Łomnice w ciągu DW nr 367 w km 11+231 w m. Mysłakowice wraz z rozbudową DW nr 367 na dojazdach Mysłakowice
381 Przebudowa mostu drogowego nad linią kolejową zlokalizowaną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 km 25+244 w miejscowości Świerki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Nowa Ruda
382 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z rozbiórką mostu w km 2+922 i budową nowego nad rzeką Pełcznicą w miejscowości Nowy Jaworów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Jaworzyna Śląska
385 Przebudowa mostu w ciągu DW 385 w km 53+740 w miejscowości Ziębice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Ziębice
385 Przebudowa mostu w ciagu DW 385 w km 26+875 w miejscowości Budzów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Stoszowice
390 Podzadanie: Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Kamieniec Ząbkowicki
393 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna Leśna
396 Remont mostu w ciagu DW 396 w km 32+965 w miejscowości Oława - zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych oraz węzłów dolnych kratownicy mostu
Oława
Remonty i przebudowy infrastruktury drogowej
292 Przebudowa chodnika w m. Dłużyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 wraz z przebudową kanalizacji Ścinawa
323 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323  w m. Góra, ul. Starogórska  i ul. Poznańska - odcinkami w zakresie jezdni i chodników Góra
323 Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323  w m. Góra, ul. Herbsta i Poznańska  Góra
324 Remont chodnika w m. Rudna Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 Wąsosz
388 Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej na odcniku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do skrzyżowania z ul. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. w Polanica- Zdrój Polanica Zdrój
396 Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396  w m. Biskupice Oławskie 16+316 - 16+506 Jelcz Laskowice
455 Remont chodnika w m. Kamieniec Wrocławski w ciagu drogi wojewódzkiej nr 455 km 10+818 - 11+040 (ul. Wrocławska 142-148) Czernica
328
331
Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 328 i nr 331 w Chocianowie Chocianów
357 Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Bankowa w m. Lubań  
363 Remont chodnika ul. Grunwaldzka w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363  
455 Remont chodnika w m. Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 ul. Wrocławska 100-116