DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Program infrastruktury drogowej PDF Drukuj

 

Program infrastruktury drogowej

 

    ZAŁĄCZNIK NR 4
Lp.   PODZADANIA
 ujęte w zadaniu
PROGRAM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 
 
1   Wypłata odszkodowań za nieruchomości w ramach realizowanych zadań  
  104  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 104 w zakresie budowy chodnika, zjazdów indywidualnych, budowy odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i przełożenia odcinka sieci teletechnicznej w miejscowości TRZĘSÓW Grębocice
  292 Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. GŁOGÓW na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego Głogów
  297 Budowa chodnika w m. ŻERKOWICE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej Lwówek Śląski
  319 Budowa chodnika w m. MOSZOWICE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 Kotla
  331 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą powiatową nr 1125D i projektowaną drogą gminną w POLKOWICACH Kotla
  339 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. T. Kośćiuszki, ul. H. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 w miejscowości ŻMIGRÓD Żmigród
  340 Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku OBORNIKI ŚLĄSKIE - WILCZYN wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej Oborniki Śląskie
  342 Budowa chodnika w m. SKOKOWA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 Prusice
  350
357
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 350 i 357 w m. OSIECZNICA  Osiecznica
  364 Budowa chodnika w m. JERZMANICE ZDRÓJ w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku od km 37+680 do km 38+557 Złotoryja
  388 Budowa chodnika w m. WAMBIERZYCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 Radków
  392 Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku STRONIE ŚLĄSKI - LĄDEK ZDRÓJ Stronie Śląskie
  448 Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 TWARDOGÓRA - CHEŁSTÓWEK Twardogóra
    Regulacje terenowo - prawne zadań powierzonych - dla których trwa opracowanie dokumentacji oraz rezerwa pod przyszłe zadania  
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
2 292 Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. GŁOGÓW na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego Głogów
3 292 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. PRZYCHOWA Ścinawa
4 292 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. ZABORÓW Ścinawa
5 292 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. GŁOGÓW Głogów
6 297 Budowa chodnika w m. ŻERKOWICE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do km 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej  Lwówek Śląski
7 319 Budowa chodnika w m. SOBCZYCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 - dokumentacja Kotla
8 319 Budowa chodnika w m. MOSZOWICE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 - dokumentacja Kotla
9 328 Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m.  MARCISZÓW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 Marciszów
10 328 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku Michów - Chojnów  Chojnów
11 328 Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta  w Złotoryji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 Złotoryja
12 329 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. JACZÓW wraz z przejściem dla pieszych Jerzmanowa
13 329 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. JERZMANOWA  wraz z wykonaniem oświetlenia  drogowego Jerzmanowa
14 331 Budowa chodnika w m. DĄBROWA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 Polkowice
15 335 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika Lubin
16 339 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. T. Kośćiuszki, ul. H. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 w miejscowości ŻMIGRÓD Żmigród
17 340 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od DOBROSZYC do NOWOSIEDLIC Dobroszyce
18 342 Budowa chodnika w m. SKOKOWA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 - dokumentacja Prusice
19 345 Budowa chodnika w m. WILCZKÓW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 Malczyce
20 346 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w zakresie budowy chodnika w m. KRYNICZNO Środa Śląska
21 347 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. KĄTY WROCŁAWSKIE od km 17+503,24 do km 18+648,19 - etap II (roboty budowlane) Kąty Wrocławskie
22 350
357
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 350 i 357 w m. OSIECZNICA (roboty budowlane) Osiecznica
23 357 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D - ul. Ratuszowa w m. LUBAŃ Lubań
24 366 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie budowy ronda na skrzyzowaniu ul. Jana Pawła II, ul. Topolowej i ul.Bojki w m.  PODGÓRZYN Podgórzyn
25 367 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w zakresie budowy chodnika w m. MYSŁAKOWICE - ul. Jeleniogórska Mysłakowice
26 374 Przebudowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w m. STRZEGOM - etap IV (roboty budowlane) Strzegom
27 374 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy chodnika w m. ZĘBOWICE Paszowice
28 375 Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój przy ul. Solickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 Szczawno-Zdrój
29 379 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy w m. ŚWIDNICA przy ul. Łącznej Świdnica
30 381 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m.  JEDLINA - ZDRÓJ Jedlina Zdrój
31 382 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. STARY JAWORÓW I WITKÓW wraz z odwodnieniem Jaworzyna Śląska
32 382 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy w m.  ŚWIDNICA przy ul. Przemysłowej Świdnica
33 383 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w zakresie przebudowy chodnika w m. JUGOWICE Walim
34 383 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego m.  DZIERŻONIÓW  - etap I Dzierżoniów
35 383 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w zakresie chodnika w m. ROŚCISZÓW - PIESZYCE Pieszyce
36 384 Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą powiatową nr 3006D oraz drogą gminną w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie Bielawa
37 384 Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m.  DZIERZONIÓW Dzierżoniów
38 388 Budowa chodnika w m. WAMBIERZYCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 Radków
39 392 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku BYSTRZYCA KŁODZKA - PŁAWNICA Bystrzyca Kłodzka
40 395 Budowa chodnika w miejscowości NOWY DWÓR w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 Ziębice
41 395 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. LUDÓW POLSKI Strzelin
42 396 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w m. OŁAWA (na odcinkku od skrzyżowania ul. B.Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ulicy Oleśnickiej) Oława
43 396 Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej  - droga wojewódzka nr 396 - miasto OŁAWA Oława
44 440 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy chodnika w m. BOROWA - ul.Lipowa Długołęka
45 448 Budowa chodnika w m. DZIAŁOSZA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z przebudową oraz częściową budową kanalizacji deszczowej - etap III w ramach przebudowy drogi Syców
46 448 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska), drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w m.  GOSZCZ na skrzyżowanie typu rondo Twardogóra
47 448 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 GOSZCZ-MOSZYCE Twardogóra
48   Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 (ul. Podwale) z drogą powiatową nr 2433 D (ul. Zgorzelecka) i drogą gminną nr 108997 D (ul. Ratuszowa) w m. LUBAŃ