DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze PDF Drukuj

Porozumienie o współpracy zawarte w lipcu 2013 r. pomiędzy DSDiK i UG Świdnica  zaowocowało  przebudową odcinka chodnika oraz zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszcze.
Istniejący chodnik był  w złym stanie technicznym, opornik kamienny dzielący chodnik od jezdni był zajeżdżony na poziomie jezdni, obrzeża uszkodzone i powywracane. Nawierzchnia zatoki asfaltowa ze spadkiem do krawężnika i  brak odwodnienia powodowały powstawanie zastoisk wód opadowych.
W ramach Porozumienia Urząd Gminy zlecił opracowanie dokumentacji projektowej – wartość pomocy rzeczowej w formie nakładów finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej wyniosła 15.000 zł .
Zakres wykonanych robót :

  • Przebudowa nawierzchni zatoki autobusowej (kostka granitowa 18/20):  114,0 m2
  • Ściek przykrawężnikowy z 2-ch rzędów kostki granitowej 17/19 cm: 134,1 mb
  • Przebudowa nawierzchni chodnika (kostka betonowa):   214,0 m2
  • Kanalizacja deszczowa Ø 300 mm (w tym 4 szt. studni, 3 szt. studzienek ściekowych):  94,0 mb

Fotogaleria