Inwestycje 2014-2020 krajowe Drukuj

  Zadania inwestycyjne finansowane ze środków krajowych w ramach przedsięwzięcia TRANSPORT (na 2018 rok)


ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH w ramach przedsięwzięcia TRANSPORT

ZAŁĄCZNIK NR 2

LP Nr drogi Zadania nadrzędne  i podrzędne (podzadania) Gmina
1   ZADANIE: Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej  
  292 Przebudowa drogi 292 w m. Brzeg Głogowski  w zakresie zatoki autobusowej i chodnika Żukowice
  297 Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o urządzenia detekcji ruchu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej uwzględniajacej wdrożenie sterowania akomodacyjnego na skrzyżowaniu Tamka - Grunwaldzkiej i Tamka - Kościuszki w Bolesławcu - droga wojewódzka nr 297 Bolesławiec
  323 Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębi skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i nr 324 w m. Góra - dokumentacja techniczna Góra
  328 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy odwodnienia i chodnika przy ul. Kamiennogórskiej w m. Kaczorów Bolków
1.2 328 Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 Świerzawa
  328 Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica Świerzawa
  346 Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 346 i 396 w m. Gaj Oławski Oława
1.3 346 Budowa zatoki autobusowej w m. Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska
1.4 346 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na wjeździe do m. Węgry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 - zmiana geometrii drogi Żórawina
1.5 350 Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku Osiecznica
1.6 357 Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. B. Chrobrego oraz przy ul. J. Słowackiego w Nowogrodźcu Nowogrodziec
1.7 367 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie Kamienna Góra
1.8 367 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 Kamienna Góra
1.9 367 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 Kamienna Góra
  369 Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice od km 7+838 do km 8+353 (ETAP I) Lubawka
  372 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna (w systemie zaprojektuj - wybuduj) Siechnice
  378 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice Wiązów
  385 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach Ziębice
  395 Budowa obwodnicy m. Borek Strzeliński w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 - koncepcja Borów
  395 Prace projektowe dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w m.  Wojkowice Żórawina
1.16

448

Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Goszcz - korekta łuku Twardogóra
  449 Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Syców Syców
1.19   Regulacje terenowo - prawne, regulacje energetyczne, ugody sądowe  
    Uregulowania energetyczne  
1.20   rezerwa  
  366 ZADANIE: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock - Kowary  Mysłakowice
  366 Budowa obwodnicy Piechowic w ciagu drogi wojewódzkiej nr 366 Piechowice
  379 ZADANIE: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada  w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim Walim
  381 ZADANIE: Dokumentacja przyszłościowa
Podzadanie: Prace projektowe dla budowy obwodnic m. Nowa Ruda - Słupiec: IV etap obwodnicy (droga 381) Nowej Rudy
Nowa Ruda
  395 ZADANIE: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ronda w miejscowości Żerniki Wrocławskie do węzła autostradowego Wrocław - Wschód w miejscowości Krajków
Siechnice


ZADANIE: Program Infrastruktury drogowej (wypłata odszkodowań za nieruchomości i rezerwa na zadania powierzone)

    ZADANIE: Zakup środków transportu i sprzętu drogowego  

Zadania inwestycyjne finansowane ze środków krajowych w ramach przedsięwzięcia TRANSPORT (na 2017 rok)

 

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH w ramach przedsięwzięcia TRANSPORT

ZAŁĄCZNIK NR 2

LP Nr drogi Zadania nadrzędne  i podrzędne (podzadania) Gmina
1   ZADANIE: Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej  
  292 Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292  w m. Czerna oraz Brzeg Głogowski Żukowice
  292 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. PRZYCHOWA Ścinawa
  292 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. ZABORÓW Ścinawa
  292 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. GŁOGÓW Głogów
  297 Budowa chodnika w m. ŻERKOWICE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do km 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej Lwówek Śląski
  319 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 319 w zakresie budowy chodnika i zjazdów oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości MOSZOWICE Kotla
  323 ZADANIE: Budowa obejścia miejscowości Rynarcice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323  
1.2 328 Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 Świerzawa
  328 Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w ZŁOTORYI w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 Złotoryja
  328 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika na odcinku MICHÓW - CHOJNÓW Chojnów
  329 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. JACZÓW wraz z przejściem dla pieszych Jerzmanowa
  329 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. JERZMANOWA wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego Jerzmanowa
  335 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w KRZECZYNIE WIELKIM w zakresie budowy chodnika Lubin
  339 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. T. Kośćiuszki, ul. H. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 w miejscowości ŻMIGRÓD Żmigród
  340 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinbku od DOBROSZYC do NOWOSIEDLIC Dobroszyce
1.3 346 Budowa zatoki autobusowej w m. Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska
1.4 346 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na wjeździe do m. Węgry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 - zmiana geometrii drogi Żórawina
  346 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w zakresie budowy chodnika w m. KRYNICZNO Środa Śląska
1.5 350 Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku Osiecznica
  351 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+550 do km 24+700 w Jędrzychowicach Bolesławiec
9 354 ZADANIE: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 354 na odcinku Sieniawka - Bogatynia/Zatonie w tym przebudowa dwóch obiektów mostowych Bogatynia
1.6 357 Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. B. Chrobrego oraz przy ul. J. Słowackiego w Nowogrodźcu Nowogrodziec
  357 Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D - ul. Ratuszowa
w m. LUBAŃ oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale
Lubań
2.4 366 Podzadanie: Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 Piechowice
  366 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II, ul. Topolowej i ul. Bojki w m. PODGÓRZYN Podgórzyn
1.7 367 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie Kamienna Góra
1.8 367 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 Kamienna Góra
1.9 367 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 Kamienna Góra
1.10 369 Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice Lubawka
1.11 374 Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 374 ul. Świdnicka/ Kasztelańska Paszowice
  375 Montaż sygnalizacji świetlnej w m. SZCZAWNO – ZDRÓJ w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 – przy ul. Solickiej Szczawno - Zdrój
11 379 ZADANIE: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim Walim
 2.5 381 Podzadanie: Prace projektowe dla budowy obwodnic m. Nowa Ruda - Słupiec: IV etap obwodnicy (droga 381) Nowej Rudy  Nowa Ruda
  381 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w m. Jedlina Zdrój Jedlina Zdrój
  383 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w zakresie chodnika w m. ROŚCISZÓW Pieszyce
  383 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w zakresie przebudowy chodnika w m. JUGOWICE Walim
  384 Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. DZIERŻONIÓW Dzierżoniów
1.14 385 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku szkoły do budynku 64 i 102 (740 m) Nowa Ruda
  385 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 385 oraz 395, ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach (na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Gminę) Ziębice
  388 Budowa chodnika w m. WAMBIERZYCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 Radków
1.15 390 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) w m. Złoty Stok Złoty Stok
   392 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku BYSTRZYCA KŁODZKA - PŁAWNICA  Bystrzyca Kłodzka
   395  Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Wojkowice  Żórawina
 2.2 395 Korekta przebiegu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Borek Strzeliński  Borów
 2.6 395 Podzadanie: Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Ludowa Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395  Strzelin
  395 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. LUDÓW POLSKI Strzelin
  396 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w m. OŁAWA (na odcinku od skrzyżowania ul. B. Chrobrego do skrzyżowania DW 396 z DW 455 przy ul. Oleśnickie Oława
  396 Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego i zatoki autobusowej - droga wojewódzka nr 396 - Miasto OŁAWA Oława
   440  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w m. BOROWA - ul. Lipowa  Długołęka
1.16 448 Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Goszcz - korekta łuku Twardogóra
  448 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości GOSZCZ na skrzyżowanie typu rondo Twardogóra
1.18   Wykonanie urządzeń (osadników, separatorów) do oczyszczania wód opadowych  
1.19   regulacje terenowo - prawne  
     Montaż sygnalizatorów akustycznych w sygnalizacjach świetnych - dostosowanie do nowych przepisów  
     Rewindykacja korekt finansowych w okresie programowania RPO 2017 - 2013 - brak spójności prawa polskiego z prawem unijnym  
 1.20    rezerwa  
2   ZADANIE: Dokumentacja przyszłościowa  
14   ZADANIE: Program Infrastruktury drogowej  
    regulacje terenowo - prawne w ramach programu  
    Rezerwa na zadania realizowane w ramach VIII - edycji  
15   ZADANIE: Zakup środków transportu i sprzętu drogowego  

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH w ramach przedsięwzięcia TRANSPORT (na 2016 rok)

 

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH w ramach przedsięwzięcia TRANSPORT
ZAŁĄCZNIK NR 2  
LP Nr drogi Zadania nadrzędne  i podrzędne (podzadania) Gmina
1   ZADANIE: Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych oraz przebudowa i budowa krótkich odcinków dróg wojewódzkich  
1 297 Modernizacja sygnalizacji świetlnych wraz ze zmianami programów sygnalizacji świetlnych w m. Bolesławiec z podziałem na 4 zadania w ciągu drogi wojewódzkiej
- skrzyżowanie al. 1000-lecia - ul. Spółdzielczej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363
-  skrzyżowanie Jeleniogórska - Podgórna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297
- skrzyżowanie Tamaka - Grunwaldzka - S. Staszica i Tamaka  - T. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297
- skrzyżowanie Zgorzelecka - Wesoła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297
Bolesławiec
1.1 297 Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w  Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 Bolesławiec
1.2 328 Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 Świerzawa
1.3 346 Budowa zatoki autobusowej w m. Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska
1.4 346 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na wjeździe do m. Węgry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 - zmiana geometrii drogi Żórawina
1.5 350 Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku Osiecznica
1.6 357 Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. B. Chrobrego oraz przy ul. J. Słowackiego w Nowogrodźcu Nowogrodziec
1.7 367 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie Kamienna Góra
1.8 367

1) Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367
2) Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367

Kamienna Góra
1.9 369 Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100 Lubawka
1.10 374 Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 374 ul. Świdnicka/ Kasztelańska w m. Strzegom Strzegom
1.11 381 Przebudowa ul. Słupieckiej od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do ul. XXX-lecia w Nowej Rudzie -  DW 381
Budowa kanalizacji deszczowej w Nowej Rudzie - DW 381  ul. Słupieckiej na odcinku od ul. XXX-lecia do ul. Kwiatkowskiego 
Nowa Ruda
1.12 382

Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze 

Grodziszcze
1.13 385 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku szkoły do budynku 64 i 102 (740 m) Nowa Ruda
1.14 390 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) w m. Złoty Stok Złoty Stok
1.15 448 Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Goszcz - korekta łuku Twardogóra
1.16   Budowa czteropasmowej drogi łączącej wschodni koniec ul. Koreańskiej z czteropasmową obwodnicą Tyńca oraz Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Koreańskiej w podziale na zadania:
zad. 1 Budowa włączenia ul. Koreańskiej do obejścia Tyńca Małego w ciągu drogi krajowej nr 35
zad. 2 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Koreańskiej, Seulskiej i LG Elektronics w Biskupicach Podgórnych
zad. 3 Włączenie ul. Koreańskiej do obejścia Tyńca Małego w ciągu drogi krajowej nr 35 - Przebudowa wodociągu (zad. 3 realizowane w ramach zawartego porozumienia - płatność bezpośrednio ze środków Gminy Kobierzyce)
Kobierzyce
1.17   Wykonanie urządzeń (osadników, separatorów) do oczyszczania wód opadowych   
1.18   regulacje terenowo - prawne  
2   ZADANIE: Dokumentacja przyszłościowa  
    w ramach tego zadania planuje się do realizacji n/w zadania :  
2.1 375 Prace przedprojektowe dla nowego odcinka drogi od ronda obwodnicy Szczawna - Zdrój do drogi wojewódzkiej nr 375 Szczawno - Zdrój
2.2 395 Korekta przebiegu drogi wojewódzkkiej nr 395 w m. Borek Strzeliński Borów
2.3 395 Prace przedprojektowe na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Henryków Ziębice
2.4 366 Podzadanie: Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Piechowic w ciagu drogi wojewódzkiej nr 366 Piechowice
2.5 381 Podzadanie: Prace projektowe dla budowy obwodnic m. Nowa Ruda - Słupiec: IV etap obwodnicy (droga 381) Nowej Rudy  Nowa Ruda
2.6 395 Podzadanie: Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Ludowa Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 Strzelin
3 382 ZADANIE: Budowa obwodnicy Dzierżoniowa  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382  Dzierżoniów
4   ZADANIE: Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich Oborniki Śląskie
5   ZADANIE: Modernizacja mostów w tym po kontroli NIK
w ramach tego zadania planuje się do realizacji n/w zadania :
 
5.1 346 Budowa mostu drogowego  nad rzeką Oława  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 67+005 w miejscowości Jaczkowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Oława
5.2 328 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 92+753 w m. Stara Kraśnica Świerzawa
5.3 328 Przebudowa mostu przez rz. Kaczawę w ciągu DW nr 328 w km 73+891 w m. Złotoryja wraz z rozbudową DW nr 328 na dojazdach oraz opracowanie dokumentacji projektowej Złotoryja
5.4 387 Przebudowa mostu w ciągu DW nr 387 w km 35+587 w m. Kudowa Zdrój Kudowa Zdrój
5.5 342 Przebudowa mostu w ciągu DW nr 342 w km 30+726 w m. Osolin wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Oborniki Śląskie
5.6 328 Przebudowa mostu  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji Chojnów
5.7 357 Przebudowa małego mostu drogowego (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej) w ciągu DW 357 w km 15+439 w miejscowości Siekierczyn Siekierczyn
5.8 358 Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Platerówka
5.9 292 Podzadanie: Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37+776 w m. Głogów Głogów
6 296 ZADANIE: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4  Lubań
Nowogrodziec
7 323 ZADANIE: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej relacji Rynarcice - Rudna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 Rudna
8 366 ZADANIE: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock - Kowary Mysłakowice
9 354 ZADANIE: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 354 na odcinku Sieniawka - Bogatynia/Zatonie w tym przebudowa dwóch obiektów mostowych Bogatynia
10 395 ZADANIE: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ronda w miejscowości Żerniki Wrocławskie do węzła autostradowego Wrocław - Wschód w miejscowości Krajków Żórawina
11 379 ZADANIE: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada  w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim Walim
12 379 ZADANIE: Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda  Świdnica
13   ZADANIE: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska (zestawienie szczegółowe w załączniku nr 3)  
14   ZADANIE: Program Infrastruktury drogowej (zestawienie szczegółowe w załączniku nr 4)