DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Analiza techniczno – ekonomiczna dla zadania: Budowa obejścia m. Złotoryja etapami – etap II i etap III. CPV 71322000-1 Drukuj Email
z dnia: 2020-12-29
Nazwa zadania Analiza techniczno – ekonomiczna dla zadania: Budowa obejścia m. Złotoryja etapami – etap II i etap III. CPV 71322000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.92.2020
Termin składania ofert 2021-01-22 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

92-20 Ogloszenie o zamowieniu podpis

92-20 siwz podpis

92-20 siwz

OPZ - 20201211 V5OPZ Złotoryja etap II i etap III edyt - RJ

Dokumentacja techniczna I

Dokumentacja techniczna II

92-20 Identyfikator postepowania

92-20 Odpowiedz na pytania od nr 1 do nr 4 podpis

Ogloszenie o zmianie ogloszenia I-1 podpis

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

92-20 Uniewaznienie postepowania podpis

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :