DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 km 0+850 w m. Gryfów Śląski Drukuj Email
z dnia: 2020-12-29
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 km 0+850 w m. Gryfów Śląski. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.84.2020
Termin składania ofert 2021-01-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

  84_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-29

84_20 SIWZ 2020-12-29

84_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-12-29

84_20 Identyfikator postępowania 2020-12-29

84_20 wersja edyt_zał 2020-12-29

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea824d38-af31-4d7c-9564-3bdc646d5daf

 

84_20 zmiana SIWZ 2021-01-11

84_20 Ogłoszenie o zmianie 2021-01-11

 

 

84_20 pyt_i_odp 2021-01-15

84_20 Ogłoszenie o zmianie 2021-01-15

84_20 Wykaz usług 2021-01-15

 

 

84_20 Zbiorcze zestawienie ofert 2021-01-25

 

84_20 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-02-15

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :