DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 km 67+222 w m. Węgliniec”. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-12-21
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 km 67+222 w m. Węgliniec”. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.85.2020
Termin składania ofert 2021-01-12 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

85-20 Ogloszenie o zamowieniu podpis

85-20 siwz podpis

85-20 Identyfikator postepowania

85-20 siwz

OPZ Wegliniec

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

85-20 Ogloszenie o wyborze podpis

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :