DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania pn.: Budowa mostu nad rzeką Kaczawą w ciągu DW 365 w km 17,979 w m. Stara Kraśnica. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-12-15
Nazwa zadania WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania pn.: Budowa mostu nad rzeką Kaczawą w ciągu DW 365 w km 17,979 w m. Stara Kraśnica. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.82.2020
Termin składania ofert 2021-01-12 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

82_2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-12-15

82_2020 SIWZ 2020-12-15

82_2020 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2020-12-15

82_2020 załączniki do SIWZ 2020-12-15 w_edyt

82_2020 identyfikator postępowania

 

82_2020 zmiana SIWZ_2020-12-17

Opinia geotechniczna

Karta obiektu

Konserwator zabytków

Mapa poglądowa

 

82_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2021-01-12

 

82_2020 INFO_O WYBORZE_2021-02-04

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :