DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

SERWIS I DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ SAMOCZYNNEJ SYGNALIZACJI PRZEJAZDOWEJ w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3. Drukuj Email
z dnia: 2020-12-03
Nazwa zadania SERWIS I DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ SAMOCZYNNEJ SYGNALIZACJI PRZEJAZDOWEJ w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.80.2020
Termin składania ofert 2020-12-11 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-233
Załączniki

 

80_2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-12-03

80_2020 SIWZ 2020-12-03

80_2020 załączniki do SIWZ 2020-12-03 w_edyt

80_2020 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2020-12-03

80_2020 identyfikator postępowania

80_2020 klucz publiczny

 

80_2020 UNIEWAŻNIENIE postępowania 2020-12-11

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :