DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca” Drukuj Email
z dnia: 2020-10-05
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca”. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.61.2020
Termin składania ofert 2020-12-04 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

61_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-10-05

61_20 SIWZ 2020-10-05

61_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-10-05

61_20 Dokumentacja pomocnicza 2020-10-05

61_20 JEDZ 2020-10-05

61_20 wersja edyt_zał_2020-10-05

61_20 Klucz publiczny 2020-10-05

61_20 Identyfikator postępowania 2020-10-05

 

61_20 pyt_i_odp_2020-10-19

 

61_20 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-10-29

61_20 pyt_i odp_2020-10-29_2-9

61_20 zał_2 ZESTAWIENIE CENOWE_2020-10-29

61_20 zał_2 ZESTAWIENIE CENOWE_2020-10-29

 

61_20 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-11-05

61_20 pyt_i_odp_2020-11-05_10

61_20 zał. 2 ZESTAWIENIE CENOWE_2020-11-05

61_20 zał. 2 ZESTAWIENIE CENOWE_2020-11-05

 

61_20 pyt_i_odp_2020-11-09_11

 

 

61_20 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-11-17

61_20 pyt_i_odp_2020-11-17_12-20

Zał_do pytania nr 12 ad-2

Zał_do pytania nr 12 ad-3

 

 

61_20 Ogłoszenie o zmianie 2020-11-26

61_20 pyt_i_odp_2020-11-26

 

 

61_20 zbiorcze zestawienie ofert 2020-12-04

 

61_20 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021-01-18

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :