DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 90620000-9 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-01
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 90620000-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.70.2020
Termin składania ofert 2020-10-12 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166
Załączniki

 

2720-70-2020-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-70-2020-SIWZ-2020-10-01

2720-70-2020-SIWZ-2020-10-01-edyt

2720-70-2020-OPZ

2720-70-2020-identyfikator-postępowania

2720-70-2020-klucz-publiczny

 

 

2720-70-2020_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :