DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I PRZEJŚĆ AKTYWNYCH w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 10 zadań. CPV 50232200-2. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-16
Nazwa zadania BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I PRZEJŚĆ AKTYWNYCH w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 10 zadań. CPV 50232200-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI2720.54.2020
Termin składania ofert 2020-10-20 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg niegraniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Gracyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

54_2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-09-16

54_2020 SIWZ_2020-09-16

54_2020 KOSZTORYS OFERTOWY

54_2020 załączniki do SIWZ w_edyt_2020-09-16

54_2020 OPZ BUiK 2021-2023

Wykaz zadań_załącznik 1 do OPZ

mapa_BUIK_2021-2023_załącznik 2 do OPZ

54_2020 SST_BUIK 2021-2023

54_2020 JEDZ

54_2020 identyfikator postępowania

54_2020 klucz publiczny

 

54_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-10-20

 

 

54_2020 zad_7 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2020-10-27

54_2020 zad_8 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2020-10-27

54_2020 zad_9 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2020-10-27

54_2020 zad_10 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2020-10-27

 

54_2020 zad-1 info_o wyborze 2020-11-24

54_2020 zad-3 info_o wyborze 2020-11-24

54_2020 zad-4 info_o wyborze 2020-11-24

54_2020 zad-6 info_o wyborze 2020-11-24

 

54_2020 zad-2 info_o wyborze 2020-11-30

54_2020 zad-5 info_o wyborze 2020-11-30

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :