DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie służby utrzymaniowej Jelenia Góra. CPV 77211500-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-10
Nazwa zadania Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie służby utrzymaniowej Jelenia Góra. CPV 77211500-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2020
Termin składania ofert 2020-09-18 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

56-20 Ogloszenie o zamowieniu podpis

56-20 siwz podpis

56-20 siwz

56-20 Identyfikator postepowania

56-20 KluczPubl

OPZ

Zestawienie cenowe

SST

56-20 zbiorcze zestawienie ofert 18-09-2020

56-20 Ogloszenie o wyborze podpis

 

56-20 Uniewaznienie - ponowny wynik podpis

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :