DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa wycinki drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 7 zadań Drukuj Email
z dnia: 2020-09-02
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 7 zadań. CPV 77.21.14.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.52.2020
Termin składania ofert 2020-10-06 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

52_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-09-02

52_20 SIWZ 2020-09-02

52_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-09-02

52_20 Wykaz drzew 2020-09-02

52_20 Kalkulacja ofertowa zad_1-7 2020-09-02

52_20 wersja edyt_zał_2020-09-02

52_20 JEDZ 2020-09-02

52_20 Klucz publiczny 2020-09-02

52_20 Identyfikator postępowania 2020-09-02

 

52_2020 zbiorcze zestawienie ofert 2020-10-06

52_2020 zbiorcze zestawienie ofert 2020-10-07 sprostowanie

 

 

52_20 UNIEWAŻNIENIE postępowania zad_1 2020-10-19

52_20 UNIEWAŻNIENIE postępowania zad_5 2020-10-19

 

52_20_ogłoszenie o wyborze_zad-6_2020-10-26

52_20_ogłoszenie o wyborze_zad-7_2020-10-26

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :