DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla zadania: Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-02
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania: Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.60.2020
Termin składania ofert 2020-11-23 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166
Załączniki

 

60-20 ogłoszenie o zamówieniu 02-09-2020

60-20 siwz 02-09-2020

60-20 siwz wersja edytowalna 02-09-2020

60-20 identyfikator postępowania 02-09-2020

60-20 materiały do zamówienia 02-09-2020

60-20 klucz publiczny 02-09-2020

60-20 JEDZ 02-09-2020

 

60-20 odpowiedz na pytanie 07-09-2020

 

 

 

60-20 odpowiedzi na pytania 07-10-2020

60-20 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07-10-2020

60-20 materiały do odpowiedzi 07-10-2020

 

 

 

60-20 odpowiedzi na pytania 23-10-2020

60-20 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23-10-2020

60-20 załacznik nr 2 - zestawienie cenowe 23-10-2020

 

 

60-20 odpowiedzi na pytania 05-11-2020

60-20 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05-11-2020

60-20 załacznik nr 2 - zestawienie cenowe 05-11-2020

 

60-20 zbiorcze zestawienie ofert 23-11-2020

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :