DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie dokumentacji projektowej pięciu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku Marcinkowice – Pełcznica. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-31
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej pięciu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku Marcinkowice – Pełcznica. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.55.2020
Termin składania ofert 2020-09-14 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

55-20 Ogloszenie o zamowieniu podpis

55-20 siwz podpis

55-20 siwz

OPZ

55-20 Identyfikator postepowania

55-20 KluczPublczny

55-20 Odpowiedz na pytania nr 1 i 2 podpis

55-20 zmiana ogloszenia 1 podpis

55-20 Odpowiedz na pytanie nr 3 podpis

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

55-20 Ogloszenie o wyborze podpis

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :