DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa mostu w m. ŚCINAWA na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Drukuj Email
z dnia: 2020-08-28
Nazwa zadania Budowa mostu w m. ŚCINAWA na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.51.2020
Termin składania ofert 2021-01-28 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

51_20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-08-28

51_20 SIWZ 2020-08-28

51_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-08-28

51_20 wersja edyt_zał_2020-08-28

51_20 JEDZ 2020-08-28

51_20 Klucz publiczny 2020-08-28

51_20 Identyfikator postępowania 2020-08-28

  

51_20 pyt_i odp_2020-09-22

51_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-09-22

51_20_nowy_zał_1_3_4_2020-09-22

 

51_20 pyt_i odp_2020-10-01

51_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-10-01

51_20_nowy_zał_1_3_i_4_2020-10-01

 

51_20 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-10-30

51_20 pyt_i odp_2020-10-30

 

51_20 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-11-19

51_20 zmiana siwz_2020-11-19

51_2020 OPZ cz.A DSDiK

 51_2020 OPZ cz. B GDDKiA

51_2020 zestawienie cenowe 2020-11-19

51_2020 wzór umowy z GDDKiA

 

51_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-12-11

51_2020 pyt_i odp_zmiana SIWZ_2020-12-11

51_2020 SIWZ tekst jednolity 2020-12-11

51_2020 załączniki do SIWZ 2020-12-11 w_edyt

51_2020 OPZ cz_A DSDiK 2020-12-11

51_2020 zestawienie cenowe 2020-12-11

51_2020 WZÓR UMOWY z GDDKiA 2020-12-11

 

51_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2021-01-05

51_2020 pyt_i odp_2021-01-05

 

51_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2021-01-11

51_2020 pyt_i odp_2021-01-11

 

51_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2021-01-28

 

51_2020 INFO_O WYBORZE 2021-05-10

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :