DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – dokumentacja projektowa Drukuj Email
z dnia: 2020-08-28
Nazwa zadania Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – dokumentacja projektowa. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.51.2020
Termin składania ofert 2020-11-05 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

51_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-08-28

51_20 SIWZ 2020-08-28

51_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-08-28

51_20 wersja edyt_zał_2020-08-28

51_20 JEDZ 2020-08-28

51_20 Klucz publiczny 2020-08-28

51_20 Identyfikator postępowania 2020-08-28

  

51_20 pyt_i odp_2020-09-22

51_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-09-22

51_20_nowy_zał_1_3_4_2020-09-22

 

51_20 pyt_i odp_2020-10-01

51_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-10-01

51_20_nowy_zał_1_3_i_4_2020-10-01

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :