DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej: Zadanie nr 1 - linia nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138; Zadanie nr 2 - linia nr 341 na odcinku Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km - 0,530 do km 5,118; Zadanie nr 3 - linia nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole – Trzebnica od km 1,260 do km 19,903 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-28
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.53.2020
Termin składania ofert 2020-09-30 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

53_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-08-28

53_20 SIWZ 2020-08-28

53_20 Opis przedmiotu zamówienia zad_1 2020-08-28

53_20 Opis przedmiotu zamówienia zad_2 2020-08-28

53_20 Opis przedmiotu zamówienia zad_3 2020-08-28

53_20 wersja edyt_zał_2020-08-28

53_20 JEDZ 2020-08-28

53_20 Identyfikator postępowania 2020-08-28

53_20 Klucz publiczny 2020-08-28

 

 

53_20 zbiorcze zestawienie ofert 2020-09-30

 

53_20_ogłoszenie o wyborze_zad-1_2020-10-12

53_20_ogłoszenie o wyborze_zad-2_2020-10-12

53_20_ogłoszenie o wyborze_zad-3_2020-10-12

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :