DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla zadania: Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-25
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania: Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2020
Termin składania ofert 2020-09-07 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166
Załączniki

 

44-20 ogłoszenie o zamówieniu 25-08-2020

44-20 siwz 25-08-2020

44-20 opis przedmiotu zamówienia 25-08-2020

44-20 klucz publiczny 24-08-2020

44-20 identyfikator postepowania 25-08-2020

44-20 unieważnienie postępowania 26-08-2020

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :