DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 30,310 do km 31,330 na odcinku linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa Drukuj Email
z dnia: 2020-08-11
Nazwa zadania Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 30,310 do km 31,330 na odcinku linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa. CPV 77211400-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.42.2020
Termin składania ofert 2020-08-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

42_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-08-11

42_20 SIWZ 2020-08-11

42_20 Decyzja 2020-08-11

 

42_20 wersja edytowalna zał_2020-08-11

42_20 Identyfikator postępowania 2020-08-11

 

42_20 Klucz publiczny 2020-08-11

 

 

42_20 zbiorcze zestawienie ofert 2020-08-19

 

42_20 Ogłoszenie o wyborze 2020-09-03

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :