DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Serwis i diagnostyka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-03
Nazwa zadania Serwis i diagnostyka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.37.2020
Termin składania ofert 2020-07-13 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

 

37-20 ogloszenie o zamowieniu 03-07-2020

37-20 siwz 03-07-2020

37-20 siwz wersja edytowalna 03-07-2020

37-20 materialy do siwz 03-07-2020

37-20 klucz publiczny 03-07-2020

37-20 identyfikator postepowania 03-07-2020

37-20 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 13-07-2020

 

37-20 Ogloszenie o wyborze podpis

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :