DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego oraz przeglądów szczegółowych wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. CPV 71300000-1, 71335000-5, 71530000-2. Drukuj Email
z dnia: 2020-06-30
Nazwa zadania Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego oraz przeglądów szczegółowych wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. CPV 71300000-1, 71335000-5, 71530000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.36.2020
Termin składania ofert 2020-07-08 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

  36_2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-06-30

36_2020 SIWZ 2020-06-30

36_2020 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

36_2020 WYKAZ OBIEKTÓW

36_2020 załączniki do SIWZ 2020-06-30 w_edyt

36_2020 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

36_2020 KLUCZ PUBLICZNY

 

36_2020 pyt_i odp_2020-07-01

 

36_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-07-08

 

36_2020 INFO_O WYBORZE _2020-07-28

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :