DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2020-06-26
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77.21.16.00-8, 77.21.15.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.35.2020
Termin składania ofert 2020-07-14 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

35_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-06-26

35_20 SIWZ 2020-06-26

35_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-06-26

35_20 Wykaz nasadzeń 2020-06-26

35_20 Kalkulacja ofertowa zad_1-4 2020-06-26

35_20 wersja edyt_zał_2020-06-26

35_20 Identyfikator postępowania

35_20 Klucz publiczny 2020-06-26

 

35_20_zmiana_SIWZ_2020-07-06

35_20 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-07-06

35_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-07-06

35_20 Wykaz nasadzeń 2020-07-06

35_20 Kalkulacja ofertowa zad_1-4 2020-07-06

 

35_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-07-07

 

35_20 zbiorcze zestawienie ofert 2020-07-14

 

35_20_ogłoszenie o wyborze_zad-1_2020-07-30

35_20_ogłoszenie o wyborze_zad-2_2020-07-30

35_20_ogłoszenie o wyborze_zad-3_2020-07-30

35_20_ogłoszenie o wyborze_zad-4_2020-07-30

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :