DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) – etap II Drukuj Email
z dnia: 2020-06-25
Nazwa zadania Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) – etap II. CPV 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.31.2020
Termin składania ofert 2020-09-17 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

31_20 ogłoszenie o zamówieniu 2020-06-25

31_20 SIWZ 2020-06-25

31_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-06-25

 

 dsdik.wroc.pl/przetargi/roboty-budowlane/3181-2020-06-19-10-58-57.html

31_20 JEDZ 2020-06-25

31_20 Identyfikator postępowania 2020-06-25

31_20 Klucz publiczny 2020-06-25

31_20 wersja edyt_zał 2020-06-25

 

  31_20 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-07-31

31_20 pyt_i odp_2020-07-31

 

31_20 pyt_i odp_2020-08-17

31_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-08-17

31_20 SIWZ 2020-08-17

 

31_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-09-01

31_20 pyt_i odp_2020-09-01

 

31_20 zbiorcze zestawienie ofert 2020-09-17

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :