Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji pn.: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi i stanowiącymi skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 90714500-0, 90742100-4, 90721700-4, 90721100-8 Drukuj
z dnia: 2020-06-05
Nazwa zadania Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji pn.: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi i stanowiącymi skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 90714500-0, 90742100-4, 90721700-4, 90721100-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.32.2020
Termin składania ofert 2020-06-15 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

32-20 Ogloszenie o zamowieniu podpis

32-20 siwz podpis

32-20 siwz

OPZ analizy porealizacyjne most w Brzegu

Decyzje środowiskowe

Raporty oddziaływania

Zieleń-nasadzenia

32-20 Identyfikator postepowania

32-20 Klucz publiczny

 

32-20 Uniewaznienie postepowania podpis