DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020–2022 Drukuj Email
z dnia: 2020-01-21
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020–2022. CPV 90.61.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.3.2020
Termin składania ofert 2020-02-27 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

3_20 ogłoszenie o zamówieniu 2020-01-21

3_20 SIWZ 2020-01-21

3_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-01-21

3_20 Kalkulacja ofertowa zad_1-8 2020-01-21

3_20 JEDZ 2020-01-21

3_20 identyfikator postępowania 2020-01-21

3_20 klucz publiczny 2020-01-21

3_20 wersja edyt_zał_2020-01-21

 

 

3_20_pyt_i_odp_2020-01-30

3_20_WYKAZY_2020-01-30

 

3_20_pyt_i_odp_2020-02-11

3_20_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2020-02-11

3_20_Kalkulacja_ofertowa_zad_1-8_2020-02-11

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :