DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Drukuj Email
z dnia: 2020-01-14
Nazwa zadania Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.122.2019
Termin składania ofert 2020-03-09 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

122-19 siwz 10-02-2020

122-19 ogloszenie o zamowieniu 14-01-2020

122-19 identyfikator postepowania 14-01-2020

122-19 jedz 14-01-2020

122-19 klucz publiczny 14-01-2020

122-19 opis przedmiotu zamówienia 14-01-2020

122-19 siwz wersja edytowlna 14-01-2020

 

 

122-19 odpowiedzi na pytania 10-02-2020

122-19 ogloszenie o zmianie ogloszenia 10-02-2020

122-19 siwz 10-02-2020

122-19 siwz wersja edytowlna 10-02-2020

 

 

 

122-19 odpowiedzi na pytania 18-02-2020

122-19 ogloszenie o zmianie ogloszenia 18-02-2020

122-19 siwz wersja edytowlna 18-02-2020

 

 

122-19 odpowiedzi na pytania 20-02-2020

122-19 ogloszenie o zmianie ogloszenia 20-02-2020

122-19 ogloszenie o zmianie ogloszenia 20-02-2020 v 2

122-19 siwz wersja edytowlna 20-02-2020

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :