DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień – dokumentacja projektowa Drukuj Email
z dnia: 2019-12-30
Nazwa zadania Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień – dokumentacja projektowa. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.131.2019
Termin składania ofert 2020-01-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

131_19 ogłoszenie o zamówieniu 2019-12-30

131_19 SIWZ 2019-12-30

131_19 Opis przedmiotu zamówienia 2019-12-30

131_19 wersja_edyt_zał_2019-12-30

 

 

 

131_19_pyt_i_odp_2020-01-08

131_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2020-01-08

 

 

131_19_zmiana_SIWZ_2020-01-10

131_19_zał_8_wzór_umowy_2020-01-10

 

 

131_19 zbiorcze zestawienie ofert 2020-01-15

 

131_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020-02-06

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :